Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Thống nhất mô hình thư viện trường Đại học Khoa học và trung tâm Học liệu & CNTT - Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025

slide4slide3slide2slide1

Thông tin chi tiết tài liệu in

510/HUN
Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng Véc-tơ không trơn qua đạo hàm Palés-Zeidan
Vũ, Mạnh Hùng
Thái Nguyên:ĐHKH,2018
36tr.;30cm
Trình bày các kết quả của D.V.Luu đăng trên tạp chí Journal of Global Optimization 70(2018), 437-453 về điều kiện cần Fritz John dạng nguyên thủy và đối ngẫu cho bài toán cân bằng vectơ không trơn có ràng buộc đẳng thức.
Bài toán cân bằng,Đạo hàm Palés-Zeidan,Toán học,,,
Luận Án- Luận Văn

Thống kê

335764
 • Số đầu sách: 6543
 • Số cuốn sách: 19680
 • Tài liệu số: 2793
 • Tổng lượt truy cập: 335764
 • Hôm nay: 96
 • Hôm qua: 400
 • Tuần này: 636
 • Tuần trước: 1618
 • Tháng này: 5040
 • Tháng trước: 0
 • Đang online: 6