Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Danh mục sách hiện có tại Thư viện Trường Đại học Khoa học đến ngày 23/11/2021

slide4slide3slide2slide1

THÔNG BÁO

Danh mục sách hiện có tại Thư viện Trường Đại học Khoa học đến ngày 23/11/2021 Danh mục sách hiện có tại Thư viện Trường Đại học Khoa học đến ngày 23/11/2021
11/24/2021 11:26:53 AM Lượt xem : 897

Thư viện Trường cung cấp danh mục sách, tài liệu (theo chuyên ngành) hiện có trong file đính kèm

THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC
10/22/2021 10:50:54 AM Lượt xem : 170

SÁCH NGOẠI VĂN DO CƠ QUAN TRAO ĐỔI HÀN LÂM ĐỨC (DAAD) TẶNG

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC
10/22/2021 10:41:15 AM Lượt xem : 154

SÁCH NGOẠI VĂN DO CƠ QUAN TRAO ĐỔI HÀN LÂM ĐỨC (DAAD) TẶNG

 
 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC
10/22/2021 10:33:11 AM Lượt xem : 132

SÁCH NGOẠI VĂN DO CƠ QUAN TRAO ĐỔI HÀN LÂM ĐỨC (DAAD) TẶNG

THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC
10/22/2021 9:54:28 AM Lượt xem : 146

SÁCH NGOẠI VĂN DO CƠ QUAN TRAO ĐỔI HÀN LÂM ĐỨC (DAAD) TẶNG

THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC
10/22/2021 9:34:46 AM Lượt xem : 97

SÁCH NGOẠI VĂN DO CƠ QUAN TRAO ĐỔI HÀN LÂM ĐỨC (DAAD) TẶNG

THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG BÁO SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC
10/22/2021 9:17:34 AM Lượt xem : 74

SÁCH NGOẠI VĂN DO CƠ QUAN TRAO ĐỔI HÀN LÂM ĐỨC (DAAD) TẶNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Thống kê

487460
 • Số đầu sách: 6722
 • Số cuốn sách: 20048
 • Tài liệu số: 2793
 • Tổng lượt truy cập: 487460
 • Hôm nay: 6
 • Hôm qua: 434
 • Tuần này: 984
 • Tuần trước: 2244
 • Tháng này: 8248
 • Tháng trước: 7102
 • Đang online: 23