Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

GIỚI THIỆU

 
Giới thiệu Sơ đồ vị trí Thư viện trường ĐH Khoa Học
12/7/2011 3:06:28 PM

»Chi tiết
Giới thiệu Cơ sở vật chất
12/7/2011 2:28:56 PM

»Chi tiết
Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ
11/30/2011 9:51:26 AM

»Chi tiết
Giới thiệu Giới thiệu chung
11/6/2011 10:19:16 PM

Thư viện là một bộ phận trực thuộc trung tâm CNTT - TV của trường, có chức năng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường. Với một vị trí quan trọng trong công tác đào tạo, từ ngày thành lập tới nay Thư viện luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường và sự giúp đỡ, cộng tác của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, Thư viện đã phát triển về nhiều mặt như; vốn tài liệu, các trang thiết bị và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ.

»Chi tiết
Giới thiệu Lịch sử hình thành
11/6/2011 10:17:15 PM

»Chi tiết
Giới thiệu Cơ cấu tổ chức
11/6/2011 10:11:15 PM

»Chi tiết

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 37 người
  • ( 0 thành viên)