Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : Luật số lớn và một số áp dụng
Tác giả : Nguyễn Thị Trang, Ths. Trần Xuân Quý (hướng dẫn)
Năm XB : 2011
Từ khóa : Giải tích
Từ khóa : Luật số lớn
Từ khóa : Sự hội tụ
Loại tài liệu : KL
Ngôn ngữ : vie
Tác giả bổ sung : Ths. Trần Xuân Quý
Mô tả : Trình bày một số kiến thức cơ bản về hàm phân phối của đại lượng ngẫu nhiên và các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, phát biểu luật số lớn, luật mạnh số lớn, tốc độ hội tụ của luật số lớn.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 26 người
  • ( 0 thành viên)