Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : Nhân tử Lagrange và điểm yên ngựa trong tối ưu đa mục tiêu không trơn
Tác giả : Mai Huy Toàn, PGS.TS Đỗ Văn Lưu (hướng dẫn)
Năm XB : 2009
Từ khóa : Toán học
Từ khóa : Nhân tử Lagrange
Từ khóa : Điểm yên ngựa
Từ khóa : Tối ưu đa mục tiêu không trơn
Loại tài liệu : KL
Ngôn ngữ : vie
Tác giả bổ sung : PGS. TS Đỗ văn Lưu
Mô tả : Trình bày các kết quả của Z.F. Li và S. Y. Wang [5] về các điều kiện tồn tại nhân tử Lagrange và điểm yên ngựa yếu của hàm Lagrange giá trị veecsto của bài toán tối ưu đa mục tiêu với ràng buôc nón. Trình bày các kết quả của R . Zeng và R . J . Caron [10] về cá định lý luân phiên kiểu Motzkin và các định lí nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu đa mục tiêu với ràng buộc nón trong không gian tôpô tuyến tính Hausdoff.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 47 người
  • ( 0 thành viên)