Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : Thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội)
Tác giả : Hoàng Thế Tùng, Th.s Đào Thị Hồng Thúy (HD)
Năm XB : 2016
Từ khóa : Khách sạn - Nhà hàng
Từ khóa : Du lịch nông nghiệp
Từ khóa : Ba Vì
Loại tài liệu : KL
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : Th.s Đào Thị Hồng Thúy
Mô tả : Đề tài viết về tổng quan có chọn lọc các vấn đề cơ sở lí luận liên quan đến du lịch nông nghiệp. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp của xã Ba Trại. Tìm hiểu thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp tại xã Ba Trại. Từ nghiên cứu thực trạng sẽ đưa ra giải pháp nhằm phát triển du lịch tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 13 người
  • ( 0 thành viên)