Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : NAM CHÂM KẾT DÍNH DỊ HƯỚNG DÙNG CHẤT KẾT DÍNH KIM LOẠI: PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT TỪ
Tác giả : Nguyễn Xuân Tuân, TS Nguyễn Xuân Trường (HD)
Năm XB : 2016
Từ khóa : Vật lý chất rắn
Từ khóa : Nam châm kết dính
Từ khóa : Kết dính kim loại
Từ khóa : Tính chất từ
Loại tài liệu : KL
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : TS Nguyễn Xuân Trường
Mô tả : Đề tài có muc đich chế tạo nam châm kết dính dị hướng hai pha từ cứng xMnBi/(100-x)NdFeB dùng chất kết dính kim loại Bi.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 14 người
  • ( 0 thành viên)