Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ QUẢNG CHU, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KAN
Tác giả : Bùi Thùy Dung, ThS. Mai Thị Lan Anh (HD)
Năm XB : 2016
Từ khóa : Quản lý môi trường
Từ khóa : Phế phụ phẩm
Từ khóa : nông nghiệp
Loại tài liệu : KL
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : ThS. Mai Thị Lan Anh
Mô tả : Đề tài với mục tiêu đánh giá, quản lý và sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần quản lý và sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 15 người
  • ( 0 thành viên)