Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : Đảng bộ huyện Bình Gia (Lạng Sơn) lãnh đạo công tác tư tưởng từ năm 2010 đến năm 2015
Tác giả : Triệu Thị Viện
Năm XB : 2016
Từ khóa : Lịch sử
Từ khóa : Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa : Bình gia
Từ khóa : Lạng Sơn
Loại tài liệu : KL
Ngôn ngữ : Vie
Mô tả : Đề tài Làm rõ vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện Bình Gia (Lạng Sơn). - Làm rõ tình hình công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân của Đảng bộ huyện Bình Gia. - Đưa ra nhận xét và một số kinh nghiệm trong công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện Bình Gia.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 17 người
  • ( 0 thành viên)