Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : Đảng bộ huyện Ân Thi (Hưng Yên) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 2005 đến năm 2015
Tác giả : Cao Xuân Sỹ, ThS. Nguyễn Minh Tuấn (HD)
Năm XB : 2016
Từ khóa : Lịch sử
Từ khóa : Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa : Huyện Ân Thi
Từ khóa : Phát triển kinh tế
Loại tài liệu : KL
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : ThS Nguyễn Minh Tuấn
Mô tả : Nghiên cứu đề tài này giúp tôi làm rõ quá trình Đảng bộ huyện Ân Thi vận dụng những đường lối, chủ trương của Đảng để lãnh đạo quá trình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2005 đến năm 2015. Làm rõ phương thức tổ chức và lãnh đạo của Đảng bộ huyện Ân Thi thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế từ năm 2005 đến năm 2015. Khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ huyện đã đạt được, rút ra những hạn chế và nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 20 người
  • ( 0 thành viên)