Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : CHÊ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU MULTIFERROIC DẠNG TỔ HỢP BaTiO3/La0.3MnO3
Tác giả : Bùi Thị Quế
Năm XB : 2016
Từ khóa : Vật lý chất rắn
Từ khóa : Multiferroic
Từ khóa : BaTiO3/La0.3MnO3
Loại tài liệu : KL
Ngôn ngữ : Vie
Mô tả : Tìm hiểu tính chất và ứng dụng của một số vật liệu tổ hợp cả tính chất sắt từ và sắt điện "Muntiferroic"

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 11 người
  • ( 0 thành viên)