Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : MỘT SỐ DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC PHÂN THỨC CÓ RÀNG BUỘC BỞI ĐA THỨC VIÈTE
Tác giả : LÊ THỊ MAI, GS.TSKH. NGUYỄN VĂN MẬU - (HD)
Năm XB : 2015
Từ khóa : Toán sơ cấp
Từ khóa : Đ thức viète
Từ khóa : Bất đẳng thức
Loại tài liệu : LV
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : GS.TSKH. NGUYỄN VĂN MẬU
Mô tả : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC PHÂN THỨC CÓ RÀNG BUỘC BỞI ĐA THỨC VIETE VÀ TRÌNH BÀY MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT BẤT ĐẲNG THỨC PHƯƠNG THỨC.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 18 người
  • ( 0 thành viên)