Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : Tập lồi đa diện và ứng dụng trong qui hoạch tuyến tích đa mục tiêu
Tác giả : Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trần Vũ Thiệu ( Hd )
Năm XB : 2015
Từ khóa : Toán học
Từ khóa : Tập lồi đa diện
Từ khóa : Tuyến tính
Loại tài liệu : LV
Ngôn ngữ : vie
Tác giả bổ sung : GS.TS Trần Vũ Thiệu
Mô tả : Tìm hiểu, chình bày lại các kết quả chính về tập lồi đa diện và ứng dụng các kết quả nay trong xây dựng cơ sở lý luận cho phương pháp nón pháp pháp tuyến giải bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 19 người
  • ( 0 thành viên)