Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : Phương pháp PROX - TIKHONOV Cho bài toán xác định không điểm của toán tử kiểu đơn điệu
Tác giả : Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Tuyên (Hd)
Năm XB : 2015
Từ khóa : Toán học
Từ khóa : Phương pháp Prox-Tikhonov
Từ khóa : Điểm gần kề
Loại tài liệu : LV
Ngôn ngữ : vie
Tác giả bổ sung : TS. TRƯƠNG MINH TUYÊN
Mô tả : Trình bày lại một cách có hệ thống về bài toán đặt không chỉnh, phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov, phương pháp điểm gần kề, phương pháp prox-Tikhonov

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 19 người
  • ( 0 thành viên)