Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : Về giả thuyết ABC và một số ứng dụng
Tác giả : Khổng Thị Thúy Hồng, PGS.TS. Nông Quốc Chinh (Hd)
Năm XB : 2015
Từ khóa : Toán học
Từ khóa : Giả thuyết ABC
Từ khóa : Định lý Mason
Loại tài liệu : LV
Ngôn ngữ : vie
Tác giả bổ sung : PGS.TS. Nông Quốc Chinh
Mô tả : Trình bày định lý Mason và một số ứng dụng của định lý này. từ định lý Mason cho đa thức ta có sự tương tự số học đó là giả thuyết abc. từ đó nghiên cứu một sô hệ quả trong số rất nhiều các hệ quả của giả thuyết nay.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 19 người
  • ( 0 thành viên)