Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : SAI PHÂN VÀ SỰ PHÂN DẠNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH
Tác giả : ĐỖ THỊ PHƯỢNG, TS. NGUYỄN MINH KHOA (HD)
Năm XB : 2014
Từ khóa : Toán sơ cấp
Từ khóa : SAI PHÂN TUYẾN TÍNH
Từ khóa : SAI PHÂN
Loại tài liệu : LV
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : TS. NGUYỄN MINH KHOA
Mô tả : TRÌNH BÁY MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ PHÂN DẠNG PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH VỚI HỆ SỐ HẰNG SỐ

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 18 người
  • ( 0 thành viên)