Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HÀM LỒI VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ
Tác giả : ĐỖ THỊ VÂN ANH, GS.TS. NGUYỄN VĂN NGỌC (HD)
Năm XB : 2015
Từ khóa : Toán sơ cấp
Từ khóa : JENSEN
Từ khóa : KARAMATA
Loại tài liệu : LV
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : GS.TS. NGUYỄN VĂN NGỌC
Mô tả : TÌM HIỂU VÀ HỌC TẬP VỀ HÀM SỐ LỒI, ĐẶC BIỆT LÀ BẤT ĐẲNG THỨC JENSEN, BẤT ĐẲNG THỨC KARAMATA VÀ CÁC MỞ RỘNG

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 17 người
  • ( 0 thành viên)