Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : DỰ BÁO XU THẾ BIẾN ĐỔI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TỈNH THÁI NGUYÊN DO MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2030
Tác giả : LƯU SỸ CÔNG, TS. KIỀU QUỐC LẬP (HD)
Năm XB : 2015
Từ khóa : KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
Từ khóa : THÁI NGUYÊN
Từ khóa : Thiên nhiên
Loại tài liệu : LV
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : TS. KIỀU QUỐC LẬP
Mô tả : Làm sáng tỏ bức tranh về hiện trạng MTTN tỉnh Thái Nguyên.  Góp phần hoàn thiện phƣơng pháp nghiên cứu hiện trạng và dự báo biến động MTTN đối với một tỉnh miền núi và trung du nhƣ tỉnh Thái Nguyên.  Đề xuất một số giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững MTTN tỉnh Thái Nguyên.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7947
  • Số đầu sách: 6246
  • Số cuốn sách: 19619
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 913941
  • Đang online: 18 người
  • ( 0 thành viên)