Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : NGHIÊN CỨU CHUYỂN CẤU TRÚC GEN CYSTATIN2 VÀO MỘT SỐ GIỐNG NGÔ THÔNG QUA VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS
Tác giả : LÊ ĐỨC HUẤN, PGS.TS. NGUYỄN VŨ THANH THANH (HD)
Năm XB : 2015
Từ khóa : Công nghệ sinh học
Từ khóa : GEN CYSTATIN2
Từ khóa : AGROBACTERIUM TUMEFACIENS
Loại tài liệu : LV
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh
Mô tả : Chuyển cấu trúc gen Cystatin2 liên quan đến khả năng kháng mọt vào giống ngô LVN99 và LVN885.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 25 người
  • ( 0 thành viên)