Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỜ ĐỎ
Tác giả : PHẠM BÍCH PHƯỢNG, TS. NGUYỄN CÔNG HOÀNG (HD)
Năm XB : 2014
Từ khóa : Khoa học quản lý
Từ khóa : CỜ ĐỎ
Từ khóa : DOANH NGHIỆP
Loại tài liệu : KLTN
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : TS. NGUYỄN CÔNG HOÀNG
Mô tả : Đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện VHDN tại Công ty Cổ phần Cờ Đỏ, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty, góp phần quảng bá thƣơng hiệu, hình ảnh của công ty thông qua những nét văn hoá đẹp trên cơ sở nhận diện, đánh giá các yếu tố VHDN đang tồn tại tại công ty.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 31 người
  • ( 0 thành viên)