Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : KHÔNG GIAN VĂN HÓA TÂY NGUYÊN TRONG TIỂU THUYẾT ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN CỦA NGUYÊN NGỌC
Tác giả : ĐẶNG THỊ HƯỜNG, ThS. NGUYỄN DIỆU LINH (HD)
Năm XB : 2012
Từ khóa : Văn học Việt Nam
Từ khóa : ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN
Từ khóa : NGUYÊN NGỌC
Loại tài liệu : KLTN
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : ThS. NGUYỄN DIỆU LINH
Mô tả : Tìm hiểu chân dung con người và phong cách sáng tác của nhà văn Nguyên Ngọc. Xác định không gian văn hóa Tây Nguyên và vai trò của nó đối với đời sống của ngƣời dân bản địa đƣợc thể hiện qua tác phẩm Đất nước đứng lên.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 37 người
  • ( 0 thành viên)