Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỆU TẠI CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM
Tác giả : ĐINH THỊ NHƯ,
Năm XB : 2013
Từ khóa : MÔI TRƯỜNG
Từ khóa : CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN
Từ khóa : HÀ NAM
Loại tài liệu : NCKH
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : ĐINH THỊ NHƯ
Mô tả : Chỉ ra mức độ ô nhiễm môi trường không khí tại khu vực nghiên cứu (KVNC). Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí phù hợp với KVNC.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 47 người
  • ( 0 thành viên)