Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : TRUYỀN THUYẾT VÀ LỄ HỘI Ở HUYỆN PHỔ YÊN (THÁI NGUYÊN)
Tác giả : Đỗ Thị Thanh Quế, Đỗ Hằng Nga ( Hd )
Năm XB : 2014
Từ khóa : lịch sử
Từ khóa : Truyền thuyết
Từ khóa : Lễ hội
Từ khóa : Phổ Yên
Loại tài liệu : KLTN
Ngôn ngữ : vie
Tác giả bổ sung : ThS. Đỗ Hằng Nga
Mô tả : công trình nghiên cứu về truyền thuyết và lễ hội mang tính lý luận chung, các công trình nghiên cứu về huyện Phổ Yên (trên lĩnh vực văn hóa), có đề cập đến truyền thuyết và lễ hội nhưng là ở từng đối tượng độc lập, chưa có công trình nghiên cứu một cách hệ thống về diện mạo truyền thuyết và lễ hội ở Phổ Yên

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 10 người
  • ( 0 thành viên)