Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : ĐẢNG BỘ HUYỆN TIÊN LỮ (HƯNG YÊN) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ (1997 - 2010)
Tác giả : ĐỖ THỊ NGỌC NGÀ,
Năm XB : 2012
Từ khóa : Lịch sử
Từ khóa : GIÁO DỤC THCS 1997-2010
Từ khóa : HUYỆN TIÊN LỮ
Loại tài liệu : NCKH
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : ĐỖ THỊ NGỌC NGÀ
Mô tả : Nghiên cứu quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Tiên Lữ đối với giáo dục THCS trong những năm 1997 – 2010. Tìm hiểu những thành tựu và hạn chế của sự nghiệp giáo dục THCS huyện Tiên Lữ, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Tiên Lữ đối với sự phát triển giáo dục THCS.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 13 người
  • ( 0 thành viên)