Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG DƯ VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH DIOPHANT PHI TUYẾN
Tác giả : Nguyễn Thị Thùy Linh, PGS.TS ĐÀM VĂN NHỈ (hướng dẫn)
Năm XB : 2016
Từ khóa : Toán sơ cấp
Từ khóa : PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG DƯ
Từ khóa : DIOPHANT PHI TUYẾN
Loại tài liệu : LV
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : PGS.TS ĐÀM VĂN NHỈ
Mô tả : TRÌNH BÀY VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG DƯ VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN CỔ ĐIỂN

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908694
  • Đang online: 29 người
  • ( 0 thành viên)