Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Chi tiết

Nhan đề tài liệu : VỀ KỸ THUẬT TIỀN TÁC ĐỘNG GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH CỠ LỚN
Tác giả : PHẠM TRỊNH CƯƠNG CHÍNH, TS. NGUYỄN THANH SƠN (HD)
Năm XB : 2015
Từ khóa : Toán ứng dụng
Từ khóa : Định lí Kronecker-Capelli
Từ khóa : phương trình tuyến tính
Loại tài liệu : LV
Ngôn ngữ : Vie
Tác giả bổ sung : TS. NGUYỄN THANH SƠN
Mô tả : ghiên cứu, trình bày một cách có hệ thống việc giải hệ phương trình tuyến tính từ những phương pháp thô sơ cho hệ nhỏ, đến những phương pháp hiện đại cho hệ lớn. Và trình bày một số kỹ thuật tiền tác động và một số thuật toán lặp dưới tiền tác động, với ý định chỉ ra rằng tiền tác động là một công cụ góp phần quan trọng vào giải hệ phương trình tuyến tính cỡ lớn.

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908694
  • Đang online: 30 người
  • ( 0 thành viên)