Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Indochina Legend 2, Hà Nội
Tác giả :Nguyễn Thị Tâm. ThS. Lê Thị Anh (Hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Nâng cao nhận thức của bản thân cả mặt lí luận cũng như thực tiễn về kinh doanh khách sạn nói chung. - Hệ thống hóa những vấn đề về dịch vụ lưu trú và chất lượng dịch vụ lưu trú của khách sạn - Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú của khách sạn Indochina Legend 2 - Đề xuất 1 số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn
Từ khóa :Khách sạn - Nhà hàng, dịch vụ lưu trú , chất lượng dịch vụ
Số lần xem :37
Xem tài liệu

Thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội)
Tác giả :Hoàng Thế Tùng, Th.s Đào Thị Hồng Thúy (Hướng Dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Tổng quan có chọn lọc các vấn đề cơ sở lí luận liên quan đến du lịch nông nghiệp - Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp của xã Ba Trại - Tìm hiểu thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp tại xã Ba Trại - Từ nghiên cứu thực trạng sẽ đưa ra giải pháp nhằm phát triển du lịch tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội
Từ khóa :Khách sạn - Nhà hàng, tiềm năng du lịch, du lịch nông nghiệp
Số lần xem :36
Xem tài liệu

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 34 người
  • ( 0 thành viên)