Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

Cơ hội tiếp cận chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ dân tộc thiểu số - Giải pháp của công tác xã hội tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả :Đặng Quỳnh Chiêm, Th.s Lê Thị Hồng Nhung ( Hướng dẫn )
Năm XB :2015
Mô tả :Tác giả thực hiện đề tài này nhằm nêu rõ thực trạng về việc tiếp cận chính sách DS-KHHGĐ của PNDTTS tại địa bàn nguyên nhân dẫn tới tình trạng đó, đánh giá nhu cầu của PNDTTS trong tiếp cận chính sách DS-KHHGĐ từ đó đề xuất các giải pháp của CTXH để giải quyết vấn đề này.
Từ khóa :Chính sách dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Dân tộc thiểu số
Số lần xem :237
Xem tài liệu

TIẾNG HÁT THEN CỦA DÂN TỘC TÀY TẠI HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG
Tác giả :Ma Bích Ngọc, ThS. Bùi Thị Kim Thu (hướng dẫn )
Năm XB :2015
Mô tả :Trước hết bản thân là một người dân địa phương có mong muốn tìm hiểu về văn hóa hát Then của dân tộc mình. Đồng thời, việc tìm hiểu nghiên cứu này sẽ sưu tầm, có thể bổ sung thêm nguồn tư liệu góp phần truyền bá và bảo tồn những tinh hoa của văn hóa tộc người Tày.
Từ khóa :Văn hóa hát Then, Hát Then, Chiêm Hóa Tuyên Quang
Số lần xem :238
Xem tài liệu

TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT Ở XÃ QUÂN CHU (ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN)
Tác giả :Phạm Thị Lợi, ThS. Mai Thị Hồng Vĩnh (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Tìm hiểu và làm rõ các hoạt động thờ cúng tổ tiên của người Dao Quần Chẹt ở xã Quân Chu (Đại Từ - Thái Nguyên) về thiết chế bàn thờ, các nghi thức và kiêng kị trong thờ cúng tổ tiên.
Từ khóa :Tín ngưỡng, Thờ cúng, Dao quần chẹt, Quân Chu-Đại Từ
Số lần xem :240
Xem tài liệu

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 42 người
  • ( 0 thành viên)