Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải của trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả :Trịnh Thùy Dương, ThS.Nguyễn Thị Tuyết (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả :Tổng quan về đối tượng nghiên cứu.Đối tượng, nội dung,phương pháp và kết quả nghiên cứu hiệu quả xử lý chất thải cảu tảng trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Từ khóa :Xử lý chất thải, Trang trại chăn nuôi lợn, Huyện Đồng Hỷ
Số lần xem :0

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆPHUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
Tác giả :Tống Thị Thu Trang, ThS. Chu Thành Huy (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :- Thu thập các số liệu liên quan đến lãnh thổ nghiên cứu. - Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phục vụ phát triển nông nghiệp của huyện. - Phân vùng địa lý tự nhiên phục vụ cho việc định hướng phát triển nông nghiệp bền vững. - Tìm hiểu sự thích hợp của một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp ở Phú Lương
Từ khóa :Môi trường và trái đất, Điều kiện tự nhiên, Cây nông nghiệp
Số lần xem :195
Xem tài liệu

TÌM HIỂU CÔNG TÁC THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Tác giả :NGUYỄN VÂN ANH, ThS. CHU THỊ HỒNG HUYỀN (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Em xin gửi lời cảm ơn tới các bác, cô chú, anh chị trong công ty CP Môi trường & CT Đô thị Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện, cung cấp số liệu, thông tin để em có thể hoàn thành tốt đề tài này. Cuối cùng, em xin gửi cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những người luôn giúp đỡ động viên em
Từ khóa : TÌM HIỂU CÔNG TÁC THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, ÌM HIỂU CÔNG TÁC THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT, CÔNG TÁC THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Số lần xem :187
Xem tài liệu

: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên
Tác giả :Nguyễn Thị Huyền, Ths. Nguyễn Thu Huyền (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của công nghệ không đốt xử lý CTRYTLN tại BVĐKTW Thái Nguyên. -Từ đó, đề ra những giải pháp nhằm sử dụng tốt nhất hiệu quả của công nghệ không đốt xử lý CTRYTLN.
Từ khóa :Khoa học môi trường, kinh tế - xã hội và môi trường , xử lý chất thải rắn y tế
Số lần xem :50
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của chế độ tưới đến sự phát thải của khí CH4 từ ruộng lúa nước vụ hè thu 2012
Tác giả :Trần Thanh Huyền, Lăng Thị Hạnh, Th.S Mai Thị Lan Anh (hướng dẫn)
Năm XB :2013
Mô tả :Xác định động thái và cơ chế phát thải của khí nhà kính CH4 trên các công thức canh tác lúa nước khác nhau
Từ khóa :Sự phát thải, Khí CH4
Số lần xem :417
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của chế độ tưới đến sự phát thải của khí CH4 từ ruộng lúa nước vụ hè thu 2012
Tác giả :tập thể, Ths. Mai Lan Anh (hướng dẫn)
Năm XB :2013
Mô tả :Mục đích nghiên cứu của đề tài: Xác định động thái và cơ chế phất thải của khí nhà kính CH4 trên các công thức canh tác lúa nước khác nhau. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phất thải CH4. Đề xuất các biện pháp canh tác có tiềm năng giảm thiểu phất thải Ch4 từ hệ thống canh tác lúa nước.
Từ khóa :Biến đổi khí hậu, Phát thải khí CH4 , Lúa nước, K8
Số lần xem :543
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của hoạt động khai thác thiếc đến hàm lượng chì trong đất và nước tại Hà Thượng Đại Từ Thái Nguyên
Tác giả :Lê Kiều Oanh, PGS.TS Lê Đức (Hướng dẫn)
Năm XB :2008
Mô tả :Làm rõ mức độ ô nhiễm kim loại nặng ở khu vực khai thác thiếc tại Hà Thượng Đại Từ Thái Nguyên
Từ khóa :Khai thác thiếc, Tài nguyên tự nhiên, Lê Kiều Oanh
Số lần xem :443
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến sự phát triển khí N2O từ ruộng lúa nước khi thay đổi chế độ tưới
Tác giả :Phạm Thị Mỹ Duyên, Ths. Mai Thị Lan (hướng dẫn)
Năm XB :2013
Mô tả :Xác định động thái và cơ chế phát thải khí nhà kính N2O trên các công thức canh tác lúa khác nhau, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát thải N2O. Đề xuất biện pháp canh tác giảm thiểu phát thải N2O. từ hệ thống canh tác lúa nước
Từ khóa :Ô nhiễm môi trường, Khí thải N2O, Lúa
Số lần xem :0

Ảnh hưởng của nước thải đến sự tích lũy một số kim loại nặng trong đất và gạo ở Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
Tác giả :Nguyễn Thiên Hương, Th.s. Mai Thị Lan Anh ( hướng dẫn)
Năm XB :2010
Mô tả :Điều tra, khảo sát thực trạng nguồn ô nhiễm tại điểm nghiên cứu.Nghiên cứu khả năng ô nhiễm kim loại nặng đối với môi trường đất vàgạo do ảnh hưởng của nước thải làng nghê tái chê sát.Trên cơ sở đó cảnh báo cho nông dân nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sảnxuất và chất lượng nông sản.
Từ khóa :Khoa học môi trường, Nước thải, Đất, Nguyễn Thiên Hương
Số lần xem :435
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của sự gia tăng dân số tới tài nguyên rừng huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
Tác giả :Nguyễn Thu Hường, TS. Phí Hùng Cường
Năm XB :2009
Mô tả :Tìm hiểu thực trạng dân số và đời sống của người dân huyện Định Hóa. Tìm hiểu thực trạng tài nguyên rừng trên địa bàn huyện Đinh Hóa. Tìm ra giải pháp phát triển vùng, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng của người dân địa bàn và những chính sách dân số cho phù hợp
Từ khóa :Gia tăng dân số, Tài nguyên rừng
Số lần xem :404
Xem tài liệu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908694
  • Đang online: 27 người
  • ( 0 thành viên)