Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI
Tác giả :Lê Thị Hồng Xâm, ThS. Hà Như Quỳnh (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Hệ thống hóa cơ sở lý luận về lao động, việc làm và giải quyết việc làm. - Khái quát tình hình lao động, việc làm và chính sách giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Yên Bình. - Chỉ ra kết quả giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn tại huyện Yên Bình. - Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người lao động nông thôn huyện Yên Bình chưa có việc làm và thiếu việc làm. - Đưa ra một số khuyến nghị trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015 – 2020
Từ khóa :Quản lý, Lao động, Việc làm, Nông Thôn
Số lần xem :189
Xem tài liệu

KHẢO SÁT TẬP QUÁN MAI TÁNG CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Tác giả :Nguyễn Thị Thắng, ThS. Nguyễn Thị Suối Linh (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :- Tổng quan về tình hình tự nhiên, kinh tế, xã hội ở huyện Võ Nhai (giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài) và văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện, qua đó đưa ra nhận định về sự ảnh hưởng của môi trường tự nhiên, con người và xã hội tới tập quán mai táng của dân tộc. - Nghiên cứu tập tục mai táng của một số dân tộc trên nhiều khía cạnh, từ đó làm rõ những giá trị văn hóa trong mai táng của từng dân tộc nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc ở huyện Võ Nhai – Thái Nguyên. - Làm rõ vai trò của mai táng đối với đời sống xã hội, tâm linh của dân tộc. - Bước đầu phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của tập quán mai táng đến quỹ đất, môi trường…
Từ khóa :Việt Nam, khảo sát, Phong tục tập quán, Dân tộc thiểu số
Số lần xem :198
Xem tài liệu

THỰC HIỆN NỘI QUY LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU TUẤN ANH
Tác giả :Dương Văn Chuẩn, ThS. Bế Hồng Cúc (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :- Làm rõ cơ sở lý luận của đề tài. - Khảo sát tình hình thực hiện nội quy lao động tại công ty TNHH may xuất khẩu Tuấn Anh. - Chỉ ra những nguyên nhân và hạn chế của tình hình thực hiện nội quy lao động tại công ty TNHH may xuất khẩu Tuấn Anh. - Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị góp phần hoàn thiện nội quy lao động tại công ty TNHH may xuất khẩu Tuấn Anh.
Từ khóa :Quản lý, Lao động, Nội quy
Số lần xem :177
Xem tài liệu

BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY TRONG THƠ MAI LIỄU
Tác giả :Trịnh Thị Thứ, ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả : - Khảo sát, nghiên cứu bản sắc văn hóa dân tộc Tày thông qua phương diện nội dung trữ tình và nghệ thuật trong 6 tập thơ. - Đề tài cũng đi sâu vào việc khai thác những cung bậc cảm xúc của một người con xa xứ, những tình yêu của nhà thơ với quê hương bản quán. - Góp phần vào việc phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống của bản sắc dân tộc trong thơ ca hiện đại.
Từ khóa :Văn học, Bản sắc văn hóa, Dân tộc Tày
Số lần xem :169
Xem tài liệu

Bất bình đẳng giới trong gia đình nông thôn và mô hình can thiệp của công tác xã hội (nghiên cứu tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên)
Tác giả :Lưu Thị Nhã Hường, Lê Văn Cảnh (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả :Tiến hành khai thác, tìm hiểu thực trạng và những ảnh hưởng của vấn đề bất bình đẳng giới giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Từ đó nâng cao nhận thức của vợ và chồng trong gia đình nông thôn về vấn đề bình đẳng giới. Thông qua đó áp dụng mô hình công tác xã hội nhóm để giảm thiểu thực trạng bất bình đẳng giới giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn cũng như thay đổi nhận thức về vấn đề này nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng.
Từ khóa :Bình đẳng giới, Công tác xã hội, Gia đình nông thôn
Số lần xem :348
Xem tài liệu

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công nhân tại công ty Honda Việt Nam
Tác giả :Lê Thế Biển, TS Nguyễn Công Hoàng (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả :Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc tạo động lực làm việc của công nhân trong công ty Honda Việt Nam như: tính chất công việc; điều kiện làm việc; chế độ lương, thưởng; cơ hội đào tạo thăng tiến; các quan hệ xã hội: đồng nghiệp và lãnh đạo
Từ khóa :Quản Lý, Công nhân
Số lần xem :343
Xem tài liệu

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên ngành Khoa học quản lý, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
Tác giả :Nguyễn Thị Hồng Tươi, ThS. Hà Như Quỳnh(hd)
Năm XB :2016
Mô tả :Phân tích một số yếu tố thuộc về bản thân sinh viên ảnh hưởng đến kết quả học tập. Từ đó đề xuất một số khuyến nghị giúp cải thiện kết quả học tập của sinh viên ngành Khoa học quản lý, trường Đại học Khoa học.
Từ khóa :Khoa học quản lý, sinh viên
Số lần xem :142
Xem tài liệu

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên ngành Khoa học quản lý, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
Tác giả :Nguyễn Thị Hồng Tươi, Th.S Hà Như Quỳnh (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Phân tích một số yếu tố thuộc về bản thân sinh viên ảnh hưởng đến kết quả học tập. Từ đó đề xuất một số khuyến nghị giúp cải thiện kết quả học tập của sinh viên ngành Khoa học quản lý, trường Đại học Khoa học.
Từ khóa :Khoa học quản lý, kết quả học tập , sinh viên
Số lần xem :40
Xem tài liệu

Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Khoa học – ĐHTN
Tác giả :Phạm Hải Yến, ThS. Trần Thị Hồng
Năm XB :2016
Mô tả :Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến động lực NCKH của sinh viên trường Đại học Khoa học, từ đó đề xuất một số khuyến nghị góp phần thúc đẩy động lực làm NCKH của sinh viên trường ĐHKH trong thời gian tới
Từ khóa :nghiên cứu khoa học, Động lực nghiên cứu khoa học, Sinh viên , Đại học Khoa học
Số lần xem :143
Xem tài liệu

Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Khoa học – ĐHTN
Tác giả :Phạm Hải Yến, ThS. Trần Thị Hồng( hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :NCKH có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Trong công tác đào tạo đại học ở nước ta hiện nay, NCKH được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. NCKH không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là một khâu quan trọng để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy cho cán bộ, giảng viên, bởi tham gia hoạt động NCKH sẽ giúp cán bộ, giảng viên mở rộng, tìm hiểu sâu kiến thức chuyên môn, đồng thời thông qua hoạt động NCKH làm cho trình độ nhận thức của cán bộ, giảng viên ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học. NCKH còn là một lĩnh vực rất tốt để cán bộ, giảng viên tự khẳng định mình vì năng lực của giảng viên được thể hiện chủ yếu thông qua giảng dạy và NCKH. Các kết quả của NCKH còn được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng chuyên môn của cán bộ, giảng viên trong các trường
Từ khóa :khoa học quản lí, nghiên cứu khoa học, trường đai học khoa học
Số lần xem :46
Xem tài liệu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 51 người
  • ( 0 thành viên)