Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Hệ phương trình toán tử đơn điệu và phương pháp hiệu chỉnh lặp
Tác giả :Phạm Thanh Hiếu, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (hướng dẫn)
Năm XB :2010
Mô tả :Giới thiệu một số kiến thức cơ bản nhất về bài toán đặt không chỉnh, hệ phương trình với toán tử đơn điệu và một số phương pháp giải phương trình toán tử đơn điệu.
Từ khóa :Toán học, Toán tử đơn điệu, Hiệu chỉnh lặp
Số lần xem :771
Xem tài liệu

HIỆU CHỈNH LẶP NEWTON-KANTOROVICH CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHỈNH PHI TUYẾN J-ĐƠN ĐIỆU
Tác giả :Triệu Thị Cần, GS.TS. Nguyễn Bường (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả :Trình bày một số vấn đề cơ bản của không gian banach và lý thuyết của bài toán đăt k chỉnh với toán đơn điệu và một số kết quả của phương pháp hiệu chỉnh Browder Tikhonov
Từ khóa :Ánh xạ, Đơn điệt, Toán học
Số lần xem :358
Xem tài liệu

Một số vấn đề của phương trình truyền nhiệt
Tác giả :Vũ Thị Hến, Ths. Thái Thị Kim Chung (hướng dẫn)
Năm XB :2011
Mô tả :Giới thiệ một số kết quả cơ bản của phương trình truyền nhiệt. tình bày về một số bài toán cho phương trình truyền nhiệt.
Từ khóa :Giải tích, Phương trình truyền nhiệt, Bài toán
Số lần xem :723
Xem tài liệu

Phương pháp Douglas-Rachford tìm hiểu không điểm của bao hàm thức đơn điệu
Tác giả :Tràn Ngọc Hảo. GS.TS Nguyễn Bường (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Bài toán xác định không điểm của toán tử đơn điệu có nhiều ý nghĩa quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như khoa học vật lý, tối ưu hóa, toán kinh tế
Từ khóa :Toán học, Douglas-Rachford, Hàm thức đơn điệu
Số lần xem :0

Phương trình với toán tử loại đơn điệu
Tác giả :Nguyễn Xuân Bách, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (hướng dẫn)
Năm XB :2011
Mô tả :Hiệu chỉnh phương trình toán tử (0.1) với toán tử đơn điệu và toán tử accretive, sự hội tụ và tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh, ví dụ số.
Từ khóa :Toán học , Toán tử đơn điệu, Tốc độ hội tụ, Hiệu chỉnh
Số lần xem :699
Xem tài liệu

Về Một số định lý điểm bất động
Tác giả :Nguyễn Thị liên, Th.S Trương Minh Tuyên (hướng dẫn)
Năm XB :2012
Mô tả :Khóa luận gồm hai nội dung chính: Nguyên lý ánh xạ co và một số mở rộng, điểm bất động của ánh xạ không giãn
Từ khóa :Điểm bất động, Ánh xạ, Nguyễn Thị Liên, Giải thích
Số lần xem :430
Xem tài liệu

ÁP DỤNG CỦA SỐ HỌC VÀO MẬT MÃ
Tác giả :LƯƠNG THỊ CHUNG, TS. NGUYỄN VĂN HOÀNG (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Trình bày một số kiến thức chung về đồng đư thức, phương trình và hệ phương trình đồng dư. Khái niệm mật mã và sự giải mã, cách tạo mật mã Affin và mật mã Hill.
Từ khóa :Toán sơ cấp, Mật mã Hill, Mật mac Affin, Đồng dư thức
Số lần xem :40
Xem tài liệu

Áp dụng mô hình markov ẩn cho bài toán gán nhãn từ loại tiếng việt
Tác giả :Đào Thị Thúy Quỳnh, Th.S Phạm Thị Minh Thư (hướng dẫn)
Năm XB :2011
Mô tả :Đề tài hướng tới thực hiện các nhiệm vụ: Một là tìm hiểu tổng quan về bài toán gán nhãn từ loại trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Hai là tìm hiểu về mô hình markov ẩn; Ba là phân tích và áp dụng mô hình markov ẩn cho bài toán gán nhãn từ loại tiếng việt
Từ khóa :Toán học, Mô hình markov, Bài toán gán nhãn
Số lần xem :436
Xem tài liệu

Áp dụng phương pháp nón -min giải một lớp bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn đặc biệt thường gặp
Tác giả :Lê Thị Khánh Chi, TS Nguyễn Anh Tuấn (hướng dẫn)
Năm XB :2013
Mô tả :Chương 1 trình bày bài toán quy hoạch tổng quát, các khái niệm cơ bản về tập lồi và một số mô hình thực tế đưa về bài toán bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn.. chương 2 trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến hàm số tuyến tính...chương 3 trình bày việc xây dựng thuaath toán nón xoay CYĐH giải bài toán quy hoạch tuyến tính...
Từ khóa :Toán ứng dụng, Quy hoạch tuyến tính, Phương pháp nón - min
Số lần xem :424
Xem tài liệu

Áp dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình và hệ phương trình
Tác giả :Nguyễn Văn Đồng, TS.Nguyễn Đình Bình
Năm XB :2015
Mô tả :Nâng cao năng lực giải các bài toán về giải phương trình và hệ phương trình bằng phương pháp hàm số
Từ khóa :Toán sơ cấp, Tính đơn điệu của hàm số , Giải hệ phương trình và hệ phương trình
Số lần xem :189
Xem tài liệu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 41 người
  • ( 0 thành viên)