Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
NAM CHÂM KẾT DÍNH DỊ HƯỚNG DÙNG CHẤT KẾT DÍNH KIM LOẠI: PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT TỪ
Tác giả :Nguyễn Xuân Tuân, TS Nguyễn Xuân Trường (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài có muc đich chế tạo nam châm kết dính dị hướng hai pha từ cứng xMnBi/(100-x)NdFeB dùng chất kết dính kim loại Bi.
Từ khóa :Vật lý chất rắn, Nam châm kết dính, Kết dính kim loại, Tính chất từ
Số lần xem :149
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của các tham số bơm và buồng cộng hưởng lên các đặc trưng laser rắn biến điệu thụ động, được bơm bằng laser diode
Tác giả :Trần Thị Mùi, Th.S Nguyễn Văn Hảo (hướng dẫn)
Năm XB :2012
Mô tả : Tổng quan về laser rắn Neodimyum phát xung ngắn nhờ biến điệu độ phẩm chất buồng cộng hưởng (Q-switching) Chương II: Các đặc trưng hoạt động của laser Nd:YAG biến điệu độ phẩm chất thụ động được bơm bằng laser diode
Từ khóa :Buồng cộng hưởng, Laser diode, Trần Thị Mùi
Số lần xem :425
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của các tham số bơm và buồng cộng hưởng lên các đặc trưng laser rắn biến điệu thụ động, được bơm bằng laser diode
Tác giả :Trần Thị Mùi, Th.S Nguyễn Văn Hảo (hướng dẫn)
Năm XB :2012
Mô tả :Nội dung của đề tài là tiến hành nghiên cứu khái quát nhất về laser Nd:YAG, phân tích nguyên tắc và điều kiện hoạt động của laser Neodimium, trình bày các phương pháp biến điệu độ phẩm chất buồng cộng hưởng để phát xung laser ngắn, công suất lớn để từ đó tìm hiểu hoạt động và các đặc trưng của xung laser phát ra từ một hệ laser Nd:YAG biến điệu độ phẩm chất buồng cộng hưởng bằng chất hấp thụ bão hòa
Từ khóa :Laser rắn, Phát xung, Buồng cộng hưởng
Số lần xem :563
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của chất lượng lớp tiếp giáp đến tính chất quang của cấu trúc nano lõi/vỏ loại II CdS/ZnSe
Tác giả :Nguyễn Đình Hải Ngân, ThS. Nguyễn Xuân Ca (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Chế tạo các NC loại II CdS/ZnSe. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng lớp tiếp giáp lõi/vỏ đến tính chất quang của cấu trúc nano loại II CdS/ZnSe.
Từ khóa :vật lý, lớp tiếp giáp , cấu trúc nano , lõi/vỏ loại II CdS/ZnSe
Số lần xem :41
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của chất lượng lớp tiếp giáp đến tính chất quang của cấu trúc nano lõi/vỏ loại II CdS/ZnSe
Tác giả :Nguyễn Đình Hải Ngân, ThS. Nguyễn Xuân Ca (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Chế tạo các NC loại II CdS/ZnSe. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng lớp tiếp giáp lõi/vỏ đến tính chất quang của cấu trúc nano loại II CdS/ZnSe.
Từ khóa :Vật lí, cấu trúc nano, lõi nano, vỏnano
Số lần xem :161
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của chiều dày lớp vỏ đến tính chất quang của cấu trúc dị chất loại II CdS/ZnSe
Tác giả :Nguyễn Thị Loan, ThS. Nguyễn Xuân Ca (hướng dẫn)
Năm XB :2012
Mô tả :Chế tạo NC tinh thể CdS và NCs tinh thể cấu trúc lõi vỏ CdS/ZnSe với độ dày lớp vỏ khác nhau. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ dày lớp vỏ ZnSe lên tính chất quang của nano lõi vỏ CdS/ZnSe từ đó hướng tới việc chế tạo các hệ lượng tử có chất lượng tốt.
Từ khóa :Tính chất quang, Cấu trúc, Dị chất loại II
Số lần xem :560
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của nhiệt độ chế tạo đến tính chất quang của cấu trúc dị chất loại II CdS/ZnSe
Tác giả :Lưu Thị Bích Huệ, ThS. Nguyễn Xuân Ca (hướng dẫn)
Năm XB :2012
Mô tả :Trong cấu trúc nano loại II, khe năng lượng của hai chất bán dẫn lệch nhau. Các điện tử có xu hướng nhảy từ đáy của vùng dẫn của chất bán dẫn này xuống đỉnh vùng hóa trị của chất bán dẫn kia. Khi đó, độ rộng vùng cấm của cấu trúc nano loại II là nhỏ hơn so với các độ rộng vùng cấm của các bán dẫn thành phần.
Từ khóa :Tính chất quang, Cấu trúc, Dị chất loại II
Số lần xem :556
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của nhiệt độ chế tạo đến tính chất quang của cấu trúc dị chất loại II CdS/ZnSe
Tác giả :Lưu Thị Bích Huệ, Th.S Nguyễn Xuân Ca (hướng dẫn)
Năm XB :2012
Mô tả :Ảnh hưởng của nhiệt độ chế tạo đến tính chất quang của cấu trúc dị chất loại II CdS/ZnSe
Từ khóa :Tính chất quang, Cấu trúc dị chất, Lưu Thị Bích Huệ
Số lần xem :452
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của tỉ phân Fe/B và chế độ xử lí nhiệt lên cấu trúc và tính chất tử của vật liệu Nanocomposite Nd - Fe-B
Tác giả :Nguyễn Thị Hương, PGS.TS. Nguyễn Huy Dân ( hướng dẫn)
Năm XB :2010
Mô tả :Nội dung khóa luận chia làm 3 phần, phần 1 tổng quan về nam châm đàn hồi nền Nd - Fe- B, phần 2 kĩ thuật thực nghiệm phương pháp chế tạo mẫu các phép đo khảo sát mẫu, phần 3 các kết quả nghiên cứu cấu trúc và tính chất tử của hệ mẫu
Từ khóa :Vật lý chất rắn, Vật liệu Nanocomposite Nd - Fe-B, tính chất từ, Nguyễn Thị Hương
Số lần xem :449
Xem tài liệu

Bước đầu nghiên cứu phương pháp đo phổ "Cấu trúc tinh tế của hấp thụ tia X (xafs)"
Tác giả :Trương Thị Lý, ThS. Mẫn Hoàng Việt (hướng dẫn)
Năm XB :2008
Mô tả :Tìm hiểu các đặc trưng của Tia X, Phổ X và ứng dụng để xác định cấu trúc của một số mẫu hợp chất của Fe như: FeO, Fe2O3,...
Từ khóa :Phương pháp đo phổ, Tia X
Số lần xem :429
Xem tài liệu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 48 người
  • ( 0 thành viên)