Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT TRIFLOROMETYL PYRANONAPTHOQUINON BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ HIỆN ĐẠI
Tác giả :Nguyễn Thị Hường, GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Những hợp chất triflometyl pyranonapthoquinon là những hợp chất có cấu trúc rất lý thú và phức tạp. Vì vậy việc phân tích cấu trúc lớp chất này rất có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Đây là một trong những công việc cần thiết và vô cùng quan trọng đối với nghiên cứu về lớp chất pyranonapthoquinon.
Từ khóa :Hóa học, triflometyl pyranonapthoquinon, phương pháp hóa lý hiện đại
Số lần xem :42
Xem tài liệu

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT DIHYDROFURANONAPHTHOQUINON BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ HIỆN ĐẠI
Tác giả : NGUYỄN THỊ NAM PHƯƠNG, TS. LÊ NHẬT THÙY GIANG (hd)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài này tập trung nghiên cứu phân tích cấu trúc của một số hợp chất furanonaphthoquinon bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như phổ hồng ngoại (IR), cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), phổ khối lượng (MS) và phổ X-ray phân tử rất có ý nghĩa rất lớn về khoa học và thực tiễn.
Từ khóa :Hóa phân tích, Phổ hồng ngoại, DẪN XUẤT DIHYDROBENZO[H]CINNOLIN-5, 6-DION
Số lần xem :40
Xem tài liệu

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT ARTEMISININ BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ HIỆN ĐẠI
Tác giả :ĐÀO PHƯƠNG LAN, TS. PHẠM THẾ CHÍNH (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Nghiên cứu chuyển hóa một số sản phẩm lập thể của artemisinin 2. Phân tích cấu trúc và đồng phân lập thể của các sản phẩm chuyển hóa bằng các phương pháp phổ NMR
Từ khóa :Hóa phân tích, Phổ hồng ngoại, cộng hưởng từ hạt nhân
Số lần xem :44
Xem tài liệu

: Nghiên cứu sản xuất gạch không nung ở Thái Nguyên
Tác giả :Lê Thị Thu Trang, Trương Thị Thảo(hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Đánh giá chung về tình hình sản xuất gạch không nung ở Thái Nguyên. Đã tiến hành đánh giá một số đặc tính cơ lý hóa của gạch.
Từ khóa :Hóa học, sản xuất gạch , không nung
Số lần xem :45
Xem tài liệu

“ Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl da cam của vật liệu hấp phụ compozit PANi vỏ lạc
Tác giả :Nguyễn Thị Phượng, TS. Bùi Minh Quý (hướng dẫn)
Năm XB :2017
Mô tả :+ Khảo sát khả năng hấp phụ của metyl da cam thông qua khảo sát các yếu tố ảnh hưởng như: pH, thời gian đạt cân bằng hấp phụ, nồng độ ban đầu của metyl da cam. + Nghiên cứu động học và mô hình hấp phụ đẳng nhiệt quá trình hấp phụ metyl da cam trên compozit PANi – vỏ lạc
Từ khóa :Hóa học, khả năng hấp phụ metyl , compozit PANi
Số lần xem :50
Xem tài liệu

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của cây Antudesmasp
Tác giả :Nguyễn Hồng Phong, ThS. Phạm Thế Chính (hướng dẫn)
Năm XB :2012
Mô tả :Đặc điểm, khái quát, thành phần, công dụng, hoạt tính, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu của thực vật chi chòi mòi
Từ khóa :Hóa học, Chất polyphenol, Quy trình điều chế
Số lần xem :879
Xem tài liệu phần 1 | Xem tài liệu phần 2

Công tác quản lý lễ hội phát lương Đức Thánh Trần tại xã Nhân Đạo huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
Tác giả :Nguyễn Văn Quyền, ThS. Bùi Trọng Tài (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài làm rõ thực tiễn công tác quản lý lễ hội phát lương đức Thánh Trần tại xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Từ khóa :Hóa phân tích, Đức Thánh Trần, Hà Nam
Số lần xem :40
Xem tài liệu

ĐẠI PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT 2-(4-CLO-8-METYLQUINOLIN-2-YL)-4,5,6,7-TETRACLO-1,3-TROPOLON BẰNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ HIỆN
Tác giả :ĐỖ VĂN HƯNG, PGS. TS. Dương Nghĩa Bang (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :“Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2-(4-clo-8-metyl quinolin-2-yl)-4,5,6,7-tetraclo-1,3-tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại”. Mục tiêu chính của đề tài là sử dụng các phương pháp phổ hiện đại như 1H-NMR, 13C-NMR và phương pháp phổ khối lượng MS để phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất 2-(4-clo-8-metyl quinolin-2-yl)-4,5,6,7-tetraclo-1,3-tropolon tổng hợp được. Sử dụng phương pháp phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao để xác định hàm lượng của sản phẩm trong các mẫu thu được.
Từ khóa :Hoá Phân tích, Phổ hồng ngoại, benzyl ancol, uinolin đã sử dụng làm thuốc
Số lần xem :42
Xem tài liệu

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHÈ TRUNG DU, CHÈ 777 VÀ CHÈ VÂN TIÊN TRỒNG TẠI VÙNG CHÈ ĐẶC SẢN TÂN CƯƠNG THÁI NGUYÊN
Tác giả :Hồ Văn Hải, TS. Ngô Văn Giới (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài này nhằm đánh giá chất lượng giống chè truyền thống Trung Du và giống chè mớiVân Tiên và chè 777 trồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên. Bằng phương pháp cảm quan cho điểm và phân tích đánh giá hàm lượng các thành phần hóa lý như: Hàm lượng tanin, độ ẩm, chất hòa tan, hàm lượng tro tổng số, hàm lượng cafein, hàm lượng đạm tổng số. Từ đó có cơ sở khoa học mối liên hệ trong đánh giá cảm quan với thành phần hóa lý của các giống chè nghiên cứu.
Từ khóa :Hóa học, Giống chè 777, CHÈ VÂN TIÊN , CHÈ ĐẶC SẢN TÂN CƯƠNG
Số lần xem :49
Xem tài liệu

Đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu bụi đường tại khu công nghiệp Thái NguyênĐánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu bụi đường tại khu công nghiệp Thái Nguyên
Tác giả :Lê Thị Hường, ThS - Nguyễn Thị Thu Thúy
Năm XB :2017
Mô tả :Tùy thuộc và thành phần cấu tạo và các điều kiện địa chất, kim loại nặng có thể chia thành các dạng hóa học khác nhauu có liên quan với một loạt các pha hữu cơ và vô cơ. Nhiều công bố đã tập trung vào nghiên cứu hàm lượng tổng kim loại trong đất, bụi. Tuy nhiên nó không thể cung cấp đủ thông tin về sự biến đổi, khả năng đáp ứng sinh học và độc tính của kim loại. Độc tính và mức độ ảnh hưởng sinh học của chúng không chỉ phụ thuộc vào hàm lượng tổng của chúng mà còn phụ thuộc vào các dạng hóa học mà chúng tồn tại
Từ khóa :Hóa học, Kim loại nặng, khu công nghiệp
Số lần xem :51
Xem tài liệu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 44 người
  • ( 0 thành viên)