Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

1 2 3
Chế định xóa án tích trong luật hình sự Việt Nam
Tác giả :Nguyễn Thị Lan Hương, cô giáo Lê Thanh Huyền ( hướng dẫn )
Năm XB :2017
Mô tả :Xóa án tích là một chế định quan trọng thể hiện nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự Việt Nam - nguyên tắc nhân đạo. Với chế định này, Nhà nước ta đã ghi nhận sự nỗ lực cải tạo của người phạm tội nhằm xóa bỏ đi vết nhơ đã từng bị kết án của mình, từ đó, giúp xóa bỏ thành kiến của xã hội đối với người phạm tội, giúp họ sớm hòa nhập với cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy, quy định về xóa án tích có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với người phạm tội mà còn giúp xã hội ngày càng phát triển và văn minh.
Từ khóa :
Số lần xem :47
Xem tài liệu

Chế độ bảo hiểm thai sản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả :Triệu Hồng Hạnh, Th.S. Nguyễn Thị Thu Hường ( hướng dẫn )
Năm XB :2017
Mô tả :Chế độ BHTS là một chế độ nằm trong hệ thống chính sách BHXH, được thực hiện tuân theo những quy định của nhà nước. Vì vậy, việc hiểu đúng, hiểu rõ những quy định về quyền lợi khi tham gia BHTS là một điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều lao động chưa nắm rõ những quy định của pháp luật về chế độ độ BHTS đối với lao động nữ nên khi có những tình huống thực tế xảy ra, chính những NLĐ chưa chủ động hưởng các quyền lợi của họ và yêu cầu được hưởng những quyền lợi này. Bên cạnh đó, cũng có vấn đề đặt ra là làm thế nào để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chế độ BHTS, từ đó nâng cao đời sống vật chất cho lao động nữ trong thời kì thai sản của họ
Từ khóa :luật pháp, bảo hiểm, luật dân sự
Số lần xem :52
Xem tài liệu

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KÌ HÔN NHÂN – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Tác giả :TRẦN THỊ THU HẠNH, : Th.S Phạm Thị Hương Giang ( hướng dẫn )
Năm XB :2017
Mô tả :Vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được áp dụng từ khi Luật HN&GĐ năm 1986 có hiệu lực. Luật HN&GĐ năm 2000, 2014 tiếp tục kế thừa và phát triển nội dung này trên cơ sở có những thay đổi mới, hoàn thiện và áp dụng linh hoạt hơn trong thực tiễn. Cuộc sống ngày càng hiện đại, văn minh, bình đẳng, nền kinh tế phát triển, việc chia tài sản chung khi hôn nhân tồn tại là một yêu cầu tất yếu, thể hiện quyền tự do của vợ chồng đối với tài sản chung, đồng thời tạo điều kiện cho vợ chồng có thể thực hiện được các yêu cầu về nghề nghiệp, đầu tư kinh doanh, và các nghĩa vụ riêng của mình một cách độc lập mà không ảnh hưởng đến đời sống chung của gia đình. Thực tiễn đã chứng minh, khi hôn nhân còn tồn tại, vợ chồng có thể xác lập rất nhiều giao dịch liên quan đến tài sản và sẽ không thể tránh khỏi những rủi ro như một bên kinh doanh thua lỗ, dẫn đến phá sản… Việc giải quyết hậu quả của những rủi ro này trong nhiều trường hợp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của c
Từ khóa :luật pháp, luật dân sự - kinh tế, tái sản hôn nhân
Số lần xem :41
Xem tài liệu

GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 - ĐÁNH GIÁ NHỮNG ĐIỂM TIẾN BỘ SO VỚI BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
Tác giả :NGUYỄN THỊ LIÊN, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang ( hướng dẫn )
Năm XB :2017
Mô tả :Hiện nay, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia và Việt Nam không là ngoại lệ. Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu đảm bảo công bằng xã hội. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật Việt Nam đã từng bươc được đổi mới và hoàn thiện để đáp ứng được đòi hỏi từ xã hội. Năm 2015 là năm đánh dấu sự ra đời, sửa đổi, bổ sung của rất nhiều văn bản pháp luật, trong đó phải kể đến sự sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005.
Từ khóa :luật pháp, luật dân sự - kinh tế, giao kết
Số lần xem :43
Xem tài liệu

Hậu quả pháp lý của việc nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn trong luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014
Tác giả :Lường Thúy Liên, ThS. Phạm Thị Hương Giang ( HƯỚNG DẪN)
Năm XB :2017
Mô tả :Nghiên cứu và phân tích những quy định của Luật HN&GĐ năm 2014 liên quan đến vấn đề giải quyết hậu quả của việc nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn là đòi hỏi khách quan và cấp thiết hiện nay, điều này giúp nâng cao ý thức pháp Luật của người dân trong việc xác lập quan hệ hôn nhân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác xét xử của tòa án trong lĩnh vực HN&GĐ. Từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp Luật của nước ta xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội tiến bộ phát triển.
Từ khóa :luật pháp, luật dân sự - kinh tế, sống thử
Số lần xem :62
Xem tài liệu

Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội trong luật hình sự Việt Nam
Tác giả :Ân Văn Lập, Th.sNguyễn Thị Thùy Giang (hương dẫn )
Năm XB :2017
Mô tả :Trong nền kinh tế thị trường không ít tổ chức kinh tế - pháp nhân thương mại, vì chạy theo lợi nhuận cục bộ đã có sự thông đồng thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật mang tính chất tội phạm. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế như trốn thuế, kinh doanh trái phép, đầu cơ, buôn lậu hoặc vì lợi ích cục bộ đã không thực hiện các biện pháp mà pháp luật đòi hỏi để bảo vệ môi trường, gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ khóa :luật pháp, luật dân sự - kinh tế, thương mại
Số lần xem :50
Xem tài liệu

Miễn trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam
Tác giả :Nguuyễn Thị Ánh Hồng.THS. Lê Thanh Huyền ( hướng dẫn )
Năm XB :2017
Mô tả :Cũng giống như chế định TNHS, miễn TNHS cũng là một trong những chế định độc lập và cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong pháp luật hình sự Việt Nam, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội và hành vi phạm tội của họ, đồng thời qua đó nhằm động viên, khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả năng giáo dục, cải tạo nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng và giúp họ trở thành người có ích cho xã hội.
Từ khóa :luật pháp, luật hình sự, trách nhiệm hình sự
Số lần xem :41
Xem tài liệu

Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Tác giả :Đặng Thị Ngọc, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường ( hướng dẫn )
Năm XB :2017
Mô tả :Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 29/6/2006, trong đó quy định rõ về bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, các tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng, lao động không xác định thời hạn. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động. Bảo hiểm xã hội bắt buộc đảm bảo cho cuộc sống của người lao động khi gặp những rủi ro do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,.. trên cơ sở những cam kết, đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động vào quỹ bảo hiểm xã hội. Đến nay, Luật bảo hiểm xã hội đã thay đổi hai lần và có thể thấy, Bảo hiểm xã hội đang phát huy tích cực vai trò của mình. Tuy nhiên, nhiều quy định về BHXH bắt buộc trong Luật BHXH năm 2014 còn bộc lộ một số điểm bất cập, không phù hợp với điều kiện xã hội hiện nay. Trong quá trình áp dụng trên cả nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ khóa :luật pháp, luật dân sự - kinh tế, bảo hiểm xã hội
Số lần xem :40
Xem tài liệu

Pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả :Hồ Thị Phương, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Ngân ( hướng dẫn )
Năm XB :2017
Mô tả :Hiện nay, cùng với sự tiến bộ và phát triển của khoa học và công nghệ, nhận thức của mỗi con người ngày càng được nâng cao về bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ là vấn đề có yếu tố quan trọng của xã hội và trách nhiệm của toàn nhân loại. Vì vậy, cùng với việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đã dần hoàn thiện cơ chế và chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ, điển hình như sự ra đời của Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Lao động…
Từ khóa :luật pháp, luật lao động, bảo về
Số lần xem :40
Xem tài liệu

PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP GANG THÉP THÁI NGUYÊN
Tác giả :Chu Thị Đào, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang ( hướng dãn)
Năm XB :2017
Mô tả :Thái Nguyên có Khu công nghiệp Gang thép sản xuất chủ yếu của khu công nghiệp này là phôi thép và các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thép. Sự hoạt động của các nhà máy nằm trong khu công nghiệp này nói chung đã tạo được nguồn ngân sách cho nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người dân. Tuy nhiên thực tế cho thấy trong quá trình sản xuất của nhà máy, lượng chất thải thải ra môi trường một lượng không nhỏ bao gồm các chất có thể gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đối với các nhà máy thuộc Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, tình trạng gây ô nhiễm môi trường cũng chưa được xử lý triệt để
Từ khóa :luật pháp, kinh tế- dân sự, khu công nghiệp
Số lần xem :39
Xem tài liệu

1 2 3

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 35 người
  • ( 0 thành viên)