Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên giai đoạn 2005 - 2010
Tác giả :Lê Thị Minh Hằng, ThS. Đặng Văn Duy (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài hệ thống lại chủ trương xây dựng đội ngũ giảng viên của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, đánh giá kết quả, trên cơ sở đó rút ra một số kinh nghiệm.
Từ khóa :Giáo dục, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Đào tạo
Số lần xem :128
Xem tài liệu

Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên giai đoạn 2010-2015
Tác giả :Triệu Quốc Đạt, ThS. Đặng Văn Duy (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài làm rõ sự lãnh đạo của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên về công tác xây dựng đội ngũ giảng viên Đại học Thái Nguyên, rút ra bài học kinh nghiệm
Từ khóa :Giáo dục, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Đào tạo
Số lần xem :124
Xem tài liệu

Đảng bộ huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) lãnh đạo phát triển giáo dục trung học cơ sở từ năm 2005 đến năm 2015
Tác giả :Lường Văn Đông, ThS. Nguyễn Văn Đức (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài làm rõ những quan điểm, chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Võ Nhai lãnh đạo phát triển giáo dục THCS từ năm 2005 đến năm 2015.
Từ khóa :Giáo dục, Đảng bộ huyện Võ Nhai, Giáo dục Trung học cơ sở
Số lần xem :125
Xem tài liệu

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 44 người
  • ( 0 thành viên)