Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

1 2
“Người cha hiện đại” của Trầm Hương dưới góc nhìn nữ quyền luận
Tác giả :Lê Thị Phương, ThS. Vũ Thị Hạnh (hướng dẫn )
Năm XB :2015
Mô tả :Khi tiến hành đề tài này chúng tôi đã đặt ra những mục đích nghiên cứu cụ thể như sau: Thứ nhất: vận dụng phương pháp phê bình nữ quyền nhằm chỉ ra dấu ấn nữ quyền trong tiểu thuyết Người cha hiện đại của nhà văn Trầm Hương, thông qua những đặc điểm nổi bật về tính nữ, thân phận nữ giới và ý thức nữ quyền trong tác phẩm. Thứ hai: chỉ ra một số phương thức trần thuật gắn liền với việc biểu hiện vấn đề nữ quyền trong tác phẩm như: phương thức tự thuật, ngôi kể và điểm nhìn trần thuật, giọng điệu trần thuật. Thứ ba: khẳng định vị trí của nhà văn Trầm Hương trong văn học đương đại. Đạt được những mục đích nghiên cứu trên, đề tài là một công trình có ý nghĩa lí luận và thực tiễn ở một mức độ nhất định. Đó là một bước khái quát về một phương pháp phê bình còn mới mẻ ở Việt Nam, đồng thời là một bước vận dụng nó vào thực tiễn văn học Việt Nam thông qua một trường hợp cụ thể. Vì thế, đề tài sẽ là tài liệu tham khảo đối với những công trình nghiên cứu khác về “Người cha hiện đại” hay nghiên cứu
Từ khóa :Nữ quyền luận, Người cha, Trầm Hương
Số lần xem :224
Xem tài liệu

ĐẶC SẮC TIỂU THUYẾT “MỘT MÌNH MỘT NGỰA” CỦA MA VĂN KHÁNG
Tác giả : NÔNG THỊ THANH HUỆ, PGS.TS.NGUYỄN ĐỨC HẠNH (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài những đặc sắc nội dung và nghệ thuật tự sự trong tác phẩm “Một mình một ngựa”, từ đó tiếp tục khẳng định một số đặc trưng nổi bật trong phong cách nghệ thuật của nhà văn Ma Văn Kháng qua nửa thế kỷ cầm bút ở những phương diện như: Nghệ thuật xây dựng cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, bút pháp miêu tả nhân vật qua ngoại hình...
Từ khóa :Văn học, Văn hóa, Tiểu thuyết, Ma Văn Kháng
Số lần xem :139
Xem tài liệu

Lễ hội đầu pháo - Kỳ Lừa của người Nùng Cháo ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Tác giả :Chu Thị Chiếp, Th.S. Nguyễn Thị Thu Hiền (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Tìm hiểu lễ hội đầu pháo - Kỳ Lừa. Từ đó để hiểu rõ hơn về nguồn gốc, ý nghĩa và các giá trị của lễ hội đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những thành tựu có tích cực và hạn chế tiêu cực của lễ hội đối với đời sống tinh thần của người Nùng Cháo ở Lạng Sơn hiện nay.
Từ khóa :Việt Nam học, Văn hóa học, Lễ hội, Hội đầu pháo
Số lần xem :151
Xem tài liệu

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ TÍP TRUYỆN CÓ NGUỒN GỐC DÂN GIAN TRONG THÁNH TÔNG DI THẢO VÀ TRUYỀN KÌ MẠN LỤC
Tác giả : ĐOÀN THỊ THÚY VÂN, PGS. TS. VŨ THANH (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài tìm hiểu các mô típ truyện có nguồn gốc dân gian trong Thánh tông di thảo, Truyền kì mạn lục để qua đó có thể thấy được tác giả Lê Thánh Tông và Nguyễn Dữ đã tiếp thu và vận dụng các mô típ truyện có nguồn gốc dân gian trong tác phẩm của mình như thế nào, cũng như việc các mô típ này đã được luân chuyển từ tập truyện của Thánh Tông qua tập truyện của Nguyễn Dữ như thế nào. Trên cơ sở đó có thể thấy được tài năng của từng tác giả trong việc vận dụng sáng tạo các giá trị truyền thống và cũng thấy được sự phát triển của truyện truyền kì trung đại Việt Nam.
Từ khóa :Văn học, Văn hóa, Dân gian
Số lần xem :128
Xem tài liệu

Nhận thức của phụ nữ dân tộc thiểu số về sức khỏe sinh sản và can thiệp của công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả :Nguyễn Thị Phương Thảo, TS. Lê Thị Ngân (HD)
Năm XB :2014
Mô tả :Đề tài khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức của phụ nữ dân tộc thiểu số về sức khỏe sinh sản và can thiệp của công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và đề xuất một số biện pháp nâng cao nhận thức của phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Từ khóa :Văn hóa, Công tác xã hội, Phụ nữ, Sức khỏe sinh sản
Số lần xem :117
Xem tài liệu

NHÂN VẬT TRỮ TÌNH TRONG CẮM NÔM- DÂN CA DÂN GIAN TÀY HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BA
Tác giả :NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, PGS.TS. NGUYỄN THỊ HUẾ (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Đè tài nghiên cứu nhân vật trữ tình trong dân ca Cắm Nôm của người Tày ở Văn Chấn để thấy được thế giới tâm hồn, ước mơ, tình cảm, nguyện vọng, đời sống văn hóa tinh thần vô cùng phong phú của người dân nơi đây.
Từ khóa :Văn học, Văn hóa, Trữ tình, Dân gian
Số lần xem :114
Xem tài liệu

Phong tục cưới hỏi và nghệ thuật hát sình ca của sán chỉ
Tác giả :Tác giả tập thể
Năm XB :2011
Mô tả :giải mã mảng văn hóa phong tục cưới hỏi của người sán chỉ ở Bắc Cạn
Từ khóa :văn học, văn hóa , cưới hỏi , Sán chỉ
Số lần xem :436
Xem tài liệu

Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động du lịch biển tại Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Tác giả :Nguyễn Thị Ngọc, ThS. Nguyễn Ngọc Lan (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài phân tích thực trạng hoạt đông du lịch biển Hải Tiến, từ đó đề xuất ra một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch biển Hải Tiến.
Từ khóa :Du lịch, Du lịch biển, biển Hải tiến
Số lần xem :155
Xem tài liệu

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH ĐẾN KHU DU LỊCH HỒ NÚI CỐC (THÁI NGUYÊN)
Tác giả :Trần Xuân Mạnh, Th.S Nguyễn Ngọc Lan
Năm XB :2015
Mô tả :Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm tìm hiểu thực trạng, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch đến với khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên).
Từ khóa :Du lịch, Khách du lịch, Hồ Núi Cốc
Số lần xem :233
Xem tài liệu

TRƯỜNG CA NGUYỄN ANH NÔNG
Tác giả : LÊ HỒNG PHONG, TS. NGUYỄN KIẾN THỌ (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài tìm hiểu những nét độc đáo về phương diện nội dung và hình thức nghệ thuật trong các sáng tác trường ca của Nguyễn Anh Nông để thấy được sự diễn tiến, phát triển của thể loại trường ca nói riêng, sự phát triển của nền văn học dân tộc nói chung đồng thời thấy được vị thế của nhà thơ xứ Thanh trên thi đàn Việt Nam.
Từ khóa :Văn học, Văn hóa, Trường ca , Nguyễn Anh Nông
Số lần xem :161
Xem tài liệu

1 2

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 50 người
  • ( 0 thành viên)