Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM CNTT – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả :Đinh Thị Hoài, ThS. Hà Thị Thu Hiếu ( hướng dẫn )
Năm XB :2015
Mô tả :Đề tài được nghiên cứu với mục đích là để chỉ ra tầm quan trọng của Thư viện nói chung, của Thư viện Đại học Khoa học nói riêng, đồng thời chỉ ra thực trạng sử dụng Thư viện Đại học Khoa học hiện tại. Hơn nữa, đề tài sẽ đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng Thư viện Đại học Khoa học.
Từ khóa :Thư viên, Thiết bị trường học, Vốn tài liệu
Số lần xem :225
Xem tài liệu

Nâng cao hiểu quả hoạt động của thư viện trường Đại học khoa học Đạ học Thái Nguyên
Tác giả :Nguyên Thị Oanh, ThS. Lê Thị Hiền
Năm XB :2014
Mô tả :: Khái quát về Thư viện Trường Đại học Khoa học với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học,Thực trạng hoạt động của Thư viện Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và Giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Thư viện Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa :Thư viện , Quản lý
Số lần xem :310
Xem tài liệu

NGHIÊN CỨU NHU CẦU TIN CỦA NGƯỜI DÙNG TIN NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả :Nguyễn Thị Đúng, Nguyễn Minh Nguyệt (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Hiện nay nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, sâu rộng và phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong ngành giáo dục nói chung và giáo dục ở bậc đại học nói riêng. Đội ngũ người dùng tin là các nhà quản lý lãnh đạo; cán bộ, giảng viên có nhu cầu sử dụng thông tin phục vụ cho công việc cao cả của mình là chuyển giao tri thức cho thế hệ sau. Đối với sinh viên không chỉ tiếp nhận sự chuyển giao tri thức từ các giảng viên mà còn phải tự nghiên cứu sách vở và các nguồn thông tin khác để trang bị cho mình một kiến thức đầy đủ phục vụ việc học tập tốt hơn
Từ khóa :Thư viện học, NGHIÊN CỨU NHU CẦU TIN CỦA NGƯỜI DÙNG TIN NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Số lần xem :304
Xem tài liệu phần 1 | Xem tài liệu phần 2

NGHIÊN CỨU NHU CẦU TIN CỦA NGƯỜI DÙNG TIN NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả :Nguyễn Thị Đúng, Nguyễn Minh Nguyệt
Năm XB :2015
Mô tả :Nghiên cứu thực trạng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của các nhà quản lý, lãnh đạo; cán bộ, giảng viên; học viên cao học, sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên tại Trung tâm Công nghệ thông tin - thư viện trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả mức độ đáp ứng nhu cầu cho nhóm người dùng tin này.
Từ khóa :Thư viên, Nhu cầu tin, Người dùng tin
Số lần xem :181
Xem tài liệu

Thực trạng áp dụng Khổ mẫu MARC 21 tại Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
Tác giả :Cám Thị Phung, Th.S Vũ Minh Huệ (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả :Khảo sát, tìm hiểu việc áp dụng MARC21 tại TTHL-ĐHTN từ đó phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng khổ mẫu MARC 21 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong biên mục, bảo quản và chia sẻ tài liệu tại Trung tâm.
Từ khóa :Khoa học thư viện, Quản trị thư viện, Marc 21
Số lần xem :299
Xem tài liệu

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KHỔ MẪU MARC21 TRONG BIÊN MỤC TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM CNTT – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả :Nguyễn Thị Kiều Hạnh, ThS. GVC Hứa Thị Hảo ( hướng dẫn )
Năm XB :2015
Mô tả :Mục tiêu bao trùm của khóa luận là nghiên cứu thực trạng áp dụng khổ mẫu biên mục MARC21 tại Trung tâm CNTT-Thư viện trường Đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng, triển khai MARC21 tại thư viện trường Đại học Khoa học.
Từ khóa :Thư viên, Tài liệu, Biên mục tài liệu, Khổ mẫu MACR21
Số lần xem :177
Xem tài liệu

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KHỔ MẪU MARC21 TRONG BIÊN MỤC TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM CNTT – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả :Nguyễn Thị Kiều Hạnh, ThS. GVC Hứa Thị Hảo (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Chúng ta đang sống trong một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên xã hội thông tin-một kỉ nguyên với những thách thức và kì vọng. Trong đó nền kinh tế tri thức giữ vai trò chủ đạo, thông tin trở thành nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong mọi hoạt động của con người và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông tin đã và đang ngày càng tác động đến mọi khía cạnh, làm thay đổi tận gốc rễ các hoạt động kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Sự bùng nổ thông tin tác động đến việc sở hữu và xử lý thông tin của con người
Từ khóa :Thư viện học, THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KHỔ MẪU MARC21 TRONG BIÊN MỤC TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM CNTT – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Số lần xem :147
Xem tài liệu

Ứng dụng hệ thống kho mở trong phát triển thư viện trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Tác giả :Trần Thị Như, ThS. Hà Thị Thu Hiếu
Năm XB :2016
Mô tả :Đánh giá những thuận lợi và khó khăn khi tổ chức thư viện theo hình thức “kho mở”. Từ đó rút ra được những kết luận khoa học để phát triển thư viện theo hướng tích cực
Từ khóa :Thư viện, thư viện trường học, Kho mở
Số lần xem :103
Xem tài liệu

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7933
  • Số đầu sách: 5662
  • Số cuốn sách: 19026
  • Tài liệu số: 2398
  • Tổng lượt truy cập: 862019
  • Đang online: 24 người
  • ( 0 thành viên)