Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA GEN DEFENSIN PHÂN LẬP TỪ CÂY ĐẬU XANH (Vigna radiata L. Wilczek)
Tác giả :Phan Hải Cường, GS TS. Chu Hoàng Mậu (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả :Xác định được trình tự cDNA DEF1 phân lập từ cây đậu xanh nhằm tạo nguyên liệu phục vụ thiết kế vector chuyển gen kháng mọt ở đậu xanh.
Từ khóa :Sinh Học, GEN DEFENSIN , CÂY ĐẬU XANH
Số lần xem :197
Xem tài liệu

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TÁI SINH IN VITRO MỘT SỐ GIỐNG NGÔ ZEA MAYS L.
Tác giả :Phạm Thị Huyền Trang, ThS. Vũ Thanh Sắc (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả : Nhằm tìm được môi trường nuôi cấy tối ưu và tuổi phôi thích hợp để tái sinh trực tiếp và tạo mô sẹo cho 3 giống ngô, góp phần vào việc hoàn thiện quy trình tái sinh in vitro cây ngô.
Từ khóa :Sinh Học, Môi trường tái sinh, GIỐNG NGÔ ZEA MAYS L.
Số lần xem :186
Xem tài liệu

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI MỘT SỐ LOÀI CÁ THUỘC GIỐNG CÁ BỖNG (SPINIBARBUS) Ở VIỆT NAM DỰA TRÊN GEN TY THỂ (COI, 16S rRNA)
Tác giả :Nguyễn Thị Thùy Linh, TS. Kim Thị Phương Anh (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :Xác định chỉ thị mã vạch phân tử (DNA barcoding marker) cho một số loài thuộc giống cá Bỗng (Spinibarbus) dựa trên phân tích hai gen ty thể: cytochrome c oxidase subunit I (COI) và 16S rRNA.
Từ khóa :Sinh Học, Nghiên cứu , Phân loại, Cá bống
Số lần xem :182
Xem tài liệu

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS, BACILLUS VÀ RHODOSPIRILLACEAE DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Tác giả :Nguyễn Thị Thùy Linh, PGS.TS. Lương Thị Hồng Vân, TS. Trần Đức Hạnh (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :- Tuyển chọn chủng vi khuẩn có đặc tính và tính chất phù hợp để sử dụng sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản. - Xác định được các điều kiện tối ưu trong lên men sản xuất chế phẩm. - Thu hồi sinh khối tạo chế phẩm probiotic và bảo quản chế phẩm probiotic. - Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy trình kiểm nghiệm chế phẩm probiotic. - Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm probiotic từ các chủng vi khuẩn nghiên cứu.
Từ khóa :Sinh Học, LACTOBACILLUS, BACILLUS , RHODOSPIRILLACEAE
Số lần xem :204
Xem tài liệu

PHÂN LẬP GEN CYSTATIN 10 LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG MỌT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ
Tác giả :Nguyễn Thị Hường, PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Phân lập và xác định được trình tự gen Cystatin 10 của hai giống ngô (kháng mọt tốt và kháng mọt kém).
Từ khóa :Sinh Học, Phân lập gen, Giống ngô
Số lần xem :194
Xem tài liệu

PHONG TỤC CƯỚI HỎI VÀ NGHỆ THUẬT HÁT SÌNH CA CỦA SÁN CHỈ
Tác giả :Nhiều tác giả, TS. Phạm Thị Phương Thái (hướng dẫn)
Năm XB :2011
Mô tả :Giải mã mảng văn hoá phong tục cưới hỏi của người Sán Chỉ ở Bắc Kạn. - Tiếp cận nghệ thuật hát Sình ca về phương diện văn hoá văn học. Khẳng định nó là đặc trưng trong đời sống sinh hoạt của người Sán Chỉ. - Nhận định và đánh giá nét đặc sắc văn hoá phong tục cưới hỏi và nghệ thuật hát Sình ca của người Sán Chỉ từ góc nhìn văn hoá – văn học. - Hoàn thiện bức tranh nghiên cứu phong tục của đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc đặc biệt là về tục cưới hỏi và nghệ thuật hát dân gian.
Từ khóa :Văn học, PHONG TỤC , Cưới hỏi, Nghệ thuật hát sli
Số lần xem :194
Xem tài liệu

SO SÁNH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE CỦA ĐOẠN SSR CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PROTEIN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG TRAO ĐỔI CHẤT Ở MỘT SỐ MẪU CHÈ TẠI THÁI NGUYÊN
Tác giả :Hà Thị Thanh Hoàn, TS. Hoàng Thị Thu Yến (hướng dẫn)
Năm XB :2016
Mô tả :- Phân tích chỉ thị phân tử dựa vào kỹ thuật PCR-SSR và nghiên cứu quan hệ di truyền giữa các mẫu chè nghiên cứu. - Nghiên cứu và so sánh trình tự nucleotide của đoạn SSR có liên quan đến protein tham gia vào con đường trao đổi chất ở một số mẫu chè tại Thái Nguyên.
Từ khóa :Sinh Học , TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE , PROTEIN, CHỨC NĂNG TRAO ĐỔI CHẤT
Số lần xem :200
Xem tài liệu

THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN MANG CẤU TRÚC GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG MỌT Ở NGÔ
Tác giả :Nguyễn Thị Hợp, PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả :Thiết kế vector chuyển gen mang cấu trúc chính gen cystatin liên quan đến khả năng kháng mọt phân lập từ giống ngô địa phương Sơn La.
Từ khóa :Sinh Học, CẤU TRÚC GEN CYSTATIN , VECTOR CHUYỂN GEN
Số lần xem :190
Xem tài liệu

BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA LÀNG XÃ TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA NAM CAO TRƯỚC CÁCH MẠNG
Tác giả :Nguyễn Văn Khuê, ThS. Lê Thị Ngân (hướng dẫn)
Năm XB :2011
Mô tả :Tìm hiểu về văn hóa làng trong truyện ngắn Nam Cao - Vai trò của văn hóa làng trong truyện ngắn Nam Cao
Từ khóa :Văn học, Văn hóa làng xã, Nam Cao
Số lần xem :187
Xem tài liệu

Bước đầu nghiên cứu thành phần chât kháng sinh và đánh giá một số tính chất của kháng sinh tổng hợp từ xạ khuẩn phân lập ở đất Thái Nguyên.
Tác giả :Phạm Thị Thùy Linh, Th.s Trịnh Đình Khá ( hướng dẫn)
Năm XB :2008
Mô tả :Xác định thành phần chất kháng sinh và đánh giá tính chất của chất kháng sinh do xạ khuẩn sinh ra.
Từ khóa :Hóa Sinh học, Phạm Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, Kháng sinh
Số lần xem :443
Xem tài liệu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908694
  • Đang online: 12 người
  • ( 0 thành viên)