Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

"NHU CẦU HỖ TRỢ TÂM LÝ CỦA PHỤ NỮ BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ ( NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG) "
Tác giả :Linh Thị Phượng, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Nghiên cứu một số khái niệm, lý thuyết liên quan tới phụ nữ bị buôn bán từ nước ngoài trở về. Tiến hành khảo sát và tìm hiểu rõ thực trạng cũng như nguyên nhân dẫn đến tình trạng phụ nữ bị buôn bán.Nhận diện, đánh giá được nhu cầu hỗ trợ về tâm lý của PNBBBTV. Đề xuất ý kiến và giải pháp hỗ trợ của CTXH nhằm nâng cao hiệu quả quá trình hỗ trợ tâm lý cho PNBBBTV tại địa phương.
Từ khóa :Công tác xã hội, Tâm lý, Phụ nữ
Số lần xem :159
Xem tài liệu

CƠ HỘI TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ- GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI XÃ QUÂN CHU, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN
Tác giả :Đặng Quỳnh Chiêm, ThS. Lê Thị Hồng Nhung (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :- Làm rõ cơ sở lý luận của đề tài: các khái niệm, lý thuyết áp dụng - Tìm hiểu thực trạng về việc tiếp cận chính sách DS-KHHGĐ của PNDTTS tại địa bàn nghiên cứu - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp PNDTTS tiếp cận chính sách DSKHHGĐ
Từ khóa :Công tác xã hội, Dân số, Gia đình
Số lần xem :149
Xem tài liệu

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Tác giả :Đào Thị Hằng, ThS. Nguyễn Thị Hồng (hd)
Năm XB :2016
Mô tả :Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa :Quản lí môi trường, Chất thải rắn, chất thải bệnh viện
Số lần xem :108
Xem tài liệu

Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên.
Tác giả :Nguyễn Thị Huyền, Ths. Nguyễn Thu Huyền (HD)
Năm XB :2015
Mô tả :Đánh giá hiệu quả kinh tế , xã hội và môi trường của công nghệ không đốt xử lý CTRYTLN tại BVĐKTW Thái Nguyên. Từ đó, đề ra những giải pháp nhằm sử dụng tốt nhất hiệu quả của công nghệ không đốt xử lý CTRYTLN.
Từ khóa :môi trường, vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trương, chất thải rắn
Số lần xem :100
Xem tài liệu

Đánh giá vai trò của lâm nghiệp cộng đồng tại xã Mai Lạp - huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
Tác giả :Hà Thị Thúy Vin, ThS. Nguyễn Thị Đông (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả :Xã Mai Lạp thuộc vùng núi phía Bắc, cách trung tâm huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) 32 km về phía Tây Bắc. Tổng diện tích đất tự nhiên 4.310,22 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp 3.649,00 ha, chiếm 84,66% tổng diện tích đất tự nhiên[16]. Với địa hình đồi núi là chủ yếu nên sản xuất lâm nghiệp là thế mạnh trong sự phát triển kinh tế của xã. Quỹ đất lâm nghiệp lớn, hơn nữa, đất lâm nghiệp là một trong những tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với các hộ gia đình tại đây nên việc quản lý và sử dụng hiệu quả là rất cần thiết.
Từ khóa :Quản lý Môi trường, Khoa học Môi trường, Bắc Kạn
Số lần xem :279
Xem tài liệu

Hiện trạng quản lý và sử dụng đất dốc tại xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Tác giả :Nguyễn Thị Khánh, ThS. Nguyễn Thị Tuyết ( hướng dẫn )
Năm XB :2015
Mô tả :Nghiên cứu hiện trạng quản lý và sử dụng đất dốc thông qua nghiên cứu về pháp luật, chính sách, chương trình, dự án. - Điều tra, khảo sát một số mô hình canh tác sử dụng đất dốc, phân tích yếu tố kinh tế của các mô hình tại khu vực nghiên cứu để đánh giá mô hình sử dụng đất dốc đem lại hiệu quả cao.
Từ khóa :Tài nguyên đất, Quản lý đất, Đất dốc
Số lần xem :180
Xem tài liệu

Thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên
Tác giả :Lê Thị Hải Ninh,
Năm XB :2012
Mô tả :Trên cơ sở tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tiến hành nhận định, phân tích, đánh giá, từ đó rút ra được thực trạng, những thành tích, hạn chế của công tác này và đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em tại đây.
Từ khóa :Công tác xã hội, Hoạt động xã hội, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, K7
Số lần xem :472
Xem tài liệu

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7933
  • Số đầu sách: 5662
  • Số cuốn sách: 19026
  • Tài liệu số: 2398
  • Tổng lượt truy cập: 862019
  • Đang online: 41 người
  • ( 0 thành viên)