Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

1 2
"NHU CẦU HỖ TRỢ TÂM LÝ CỦA PHỤ NỮ BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ ( NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG) "
Tác giả :Linh Thị Phượng, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Nghiên cứu một số khái niệm, lý thuyết liên quan tới phụ nữ bị buôn bán từ nước ngoài trở về. Tiến hành khảo sát và tìm hiểu rõ thực trạng cũng như nguyên nhân dẫn đến tình trạng phụ nữ bị buôn bán.Nhận diện, đánh giá được nhu cầu hỗ trợ về tâm lý của PNBBBTV. Đề xuất ý kiến và giải pháp hỗ trợ của CTXH nhằm nâng cao hiệu quả quá trình hỗ trợ tâm lý cho PNBBBTV tại địa phương.
Từ khóa :Công tác xã hội, Tâm lý, Phụ nữ
Số lần xem :202
Xem tài liệu

: Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ tâm lý của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân mắc bệnh ung thư
Tác giả :Nguyễn Thị Mai Quyên, Th.s Chu Thị Thu Trang(hướng dẫn)
Năm XB :2017
Mô tả :Nghiên cứu tìm hiểu và phân tích nhu cầu hỗ trợ tâm lý của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân mắc bệnh ung thư, nhằm giúp cho những Nhân viên công tác xã hội làm việc trong lĩnh vực Y tế hiểu rõ hơn nhu cầu cần đáp ứng của từng đối tượng khi họ mắc hay có người thân mắc bệnh ung thư. - Đưa ra những giải pháp thích hợp để quá trình hỗ trợ nhu cầu tâm lý được diễn ra, gia tăng hiệu quả của việc điều trị bệnh
Từ khóa :Công tác xã hội, hỗ trợ tâm lý , bệnh nhân mắc bệnh ung thư
Số lần xem :45
Xem tài liệu

Ảnh hưởng của yếu tố tập quán, tín ngưỡng đến hành vi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc
Tác giả :Nguyễn Mỹ Hạnh, Ths. Tạ Thị Thảo (hướng dẫn)
Năm XB :2017
Mô tả :Khảo cứu nhận thức và thái độ của người DTTS khu vực miền núi phía Bắc về CSSKSS và tiếp cận dịch vụ CSSKSS - Luận giải sự ảnh hưởng của yếu tố tập quán, tín ngưỡng đến hành vi tiếp cận dịch vụ CSSKSS ở vùng đồng bào DTTS khu vực miền núi phía Bắc. - Đề xuất mô hình can thiệp của công tác xã hội nhằm tăng cường sự tiếp cận của người DTTS đối với các dịch vụ CSSKSS.
Từ khóa :Công tác xã hội, tập quán, tín ngưỡng , chăm sóc sức khoẻ sinh sản , dân tộc thiểu số phía Bắc
Số lần xem :40
Xem tài liệu

Biến đổi chức năng kinh tế của hộ gia đình bị thu hồi đất của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nghiên cứu tại huyện Đại Từ - Thái Nguyên
Tác giả :Dương Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vân, ThS.Nguyễn Thị Ngọc Mai (hướng dẫn)
Năm XB :2017
Mô tả :Làm rõ thực trạng và nguyên nhân biến đổi kinh tế hộ gia đình sau tái định cư ở khu vực Núi Pháo để đề xuất những giải pháp nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư sau tái định cư..
Từ khóa :công tác xã hội, biến đổi kinh tế hộ gia đình , khai thác và chế biến khoáng sản
Số lần xem :32
Xem tài liệu

CƠ HỘI TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ- GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI XÃ QUÂN CHU, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN
Tác giả :Đặng Quỳnh Chiêm, ThS. Lê Thị Hồng Nhung (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :- Làm rõ cơ sở lý luận của đề tài: các khái niệm, lý thuyết áp dụng - Tìm hiểu thực trạng về việc tiếp cận chính sách DS-KHHGĐ của PNDTTS tại địa bàn nghiên cứu - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp PNDTTS tiếp cận chính sách DSKHHGĐ
Từ khóa :Công tác xã hội, Dân số, Gia đình
Số lần xem :192
Xem tài liệu

Công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo đơn thân tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
Tác giả :Triệu Thị Lương, TS. Lê Thị Ngân (hướng dẫn)
Năm XB :2017
Mô tả :Khái quát thực trạng đời sống của phụ nữ nghèo đơn thân tại xã Cao Sơn. Đánh giá chung việc thực hiện các công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương hiện nay. Hiệu quả của các mô hình, chương trình ,chính sách phát triển, và việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ xã hội cho phụ nữ nghèo đơn thân nói riêng và người dân nói chung tại địa phương. Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề, nâng cao hiệu quả công tác phát triển kinh tế cho phụ nữ nghèo đơn thân( dưới góc độ tiếp cận của Công tác xã hội).
Từ khóa :Công tác xã hội, hỗ trợ sinh kế , phụ nữ nghèo đơn thân
Số lần xem :45
Xem tài liệu

Công tác xã hội trong việc nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh THPT (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Điềm Thụy – Phú Bình – Thái Nguyên)
Tác giả :Nguyễn Hương Quỳnh, TS. Lê Thị Ngân( hướng dẫn)
Năm XB :2017
Mô tả :Đề tài nhằm góp phần tìm hiểu và làm rõ thực trạng nhận thức về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản của học sinh THPT Điềm Thụy. Tìm hiểu các yếu tố tác động đến nhận thức về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản của học sinh THPT, nhu cầu cũng như mong muốn của học sinh học tại trường về vấn đề sức khỏe sinh sản. Từ đó, đưa ra những giải pháp, đề xuất, khuyến nghị phù hợp theo hướng công tác xã hội giúp nâng cao nhận thức, làm thay đổi thái độ, hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên theo hướng tích cực, nhận được sự quan tâm thiết thực hơn về giáo dục sức khỏe tại trường học và phía gia đình.
Từ khóa :Công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vị thành niên
Số lần xem :46
Xem tài liệu

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Tác giả :Đào Thị Hằng, ThS. Nguyễn Thị Hồng (hd)
Năm XB :2016
Mô tả :Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa :Quản lí môi trường, Chất thải rắn, chất thải bệnh viện
Số lần xem :150
Xem tài liệu

Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên.
Tác giả :Nguyễn Thị Huyền, Ths. Nguyễn Thu Huyền (HD)
Năm XB :2015
Mô tả :Đánh giá hiệu quả kinh tế , xã hội và môi trường của công nghệ không đốt xử lý CTRYTLN tại BVĐKTW Thái Nguyên. Từ đó, đề ra những giải pháp nhằm sử dụng tốt nhất hiệu quả của công nghệ không đốt xử lý CTRYTLN.
Từ khóa :môi trường, vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trương, chất thải rắn
Số lần xem :143
Xem tài liệu

Đánh giá vai trò của lâm nghiệp cộng đồng tại xã Mai Lạp - huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
Tác giả :Hà Thị Thúy Vin, ThS. Nguyễn Thị Đông (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả :Xã Mai Lạp thuộc vùng núi phía Bắc, cách trung tâm huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) 32 km về phía Tây Bắc. Tổng diện tích đất tự nhiên 4.310,22 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp 3.649,00 ha, chiếm 84,66% tổng diện tích đất tự nhiên[16]. Với địa hình đồi núi là chủ yếu nên sản xuất lâm nghiệp là thế mạnh trong sự phát triển kinh tế của xã. Quỹ đất lâm nghiệp lớn, hơn nữa, đất lâm nghiệp là một trong những tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với các hộ gia đình tại đây nên việc quản lý và sử dụng hiệu quả là rất cần thiết.
Từ khóa :Quản lý Môi trường, Khoa học Môi trường, Bắc Kạn
Số lần xem :318
Xem tài liệu

1 2

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 47 người
  • ( 0 thành viên)