Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tìm kiếm tài nguyên số

Nhan đề
Tác giả
Năm XB
Nhà XB
Từ khóa
Bộ sưu tập
 

Tìm thấy : 2751 Tài liệu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Tác giả :Vũ Ngọc Oanh, Ths. Phạm Thị Phương Thái (người hướng dẫn)
Năm XB :2013
Mô tả :Đề tài bao gồm những nội dung sau: Thực trạng công tác phòng chống, chống tệ nạn ma túy đối với đối tượng thanh niên, thiếu niên tại thành phố thái nguyên giai đoạn 2009-2012
Từ khóa :Văn Học , Khoa học quản lý , Thanh Niên , K8
Số lần xem :477
Xem tài liệu

ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC ĐẾN NHÓM VI SINH VẬT NITRAT HÓA VÀ NITRIT HÓA TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
Tác giả :NGUYỄN THỊ ANH, ThS. CHU THỊ HỒNG HUYỀN (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Hiện nay TSH đã được sử dụng trong nông nghiệp một cách phổ biến như tại Anh người ta dùng TSH để tăng năng suất của lúa mì và kê. Tại Brazil sử dụng TSH để bón cho cà phê, tại Trung Quốc sử dụng trong canh tác lúa nước, tại Châu Phi được sử dụng cải tạo đất canh tác và được xem như một loại vật liệu xóa đói giảm nghèo và hạn chế nạn phá rừng. Theo N.Sai Bhaskar Reddy (2008) nghiên cứu ở đậu tương cũng nhận xét rằng có thêm TSH vào đất nền, tỷ lệ nảy mầm cao, hệ rễ phát triển mạnh mẽ hơn so với đối chứng. Đặc biệt, tác dụng của TSH đối với sinh trưởng và năng suất cây trồng sẽ cao hơn
Từ khóa : ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC ĐẾN NHÓM VI SINH VẬT NITRAT HÓA VÀ NITRIT HÓA TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
Số lần xem :226
Xem tài liệu

Bước đầu tìm hiểu tình hình giáo dục ở Thái Nguyên thời Pháp thuộc
Tác giả :Trần Thị Như Hồng, Th.S Nguyễn Đại Đồng (hướng dẫn)
Năm XB :2013
Mô tả :Trình bày tình hình giáo dục Thái Nguyên thời Pháp thuộc (trước năm 1945)
Từ khóa :Thái Nguyên, Giáo dục
Số lần xem :348
Xem tài liệu

CẢM QUAN HIỆN THỰC TRONG QUÂN KHU NAM ĐỒNG CỦA BÌNH CA
Tác giả :Ngô Hải Nhi, Th.S Nghiêm Thị Hồ Thu (HD)
Năm XB :2016
Mô tả :Đề tài chỉ ra cảm quan hiện thực trong tác phẩm Quân khu Nam Đồng thể hiện ở các phương diện về xã hội, về con người từ đó làm nổi bật lên giá trị nội dung, tư tưởng của tác phẩm. Chỉ ra nghệ thuật thể hiện cảm quan hiện thực trong Quân khu Nam Đồng của Bình Ca từ đó thấy được bút pháp sáng tác đặc trưng của tác giả, mang đậm dấu ấn cá nhân.
Từ khóa :Văn học Việt Nam, Quân khu Nam Đồng, Bình Ca
Số lần xem :119
Xem tài liệu

CÂU ĐẶC BIỆT TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NAM CAO
Tác giả :Đàm Thị Phượng, ThS. Trịnh Thị Thu Hòa (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Nghiên cứu đề tài Câu đặc biệt trong truyện ngắn của Nam Cao, nhằm hướng đến mục đích làm sáng rõ đặc điểm về câu đặc biệt trong truyện ngắn của Nam Cao. Qua đó thấy được vai trò của câu đặc biệt trong việc thể hiện giá trị nội dung và nghệ thuật trong những truyện ngắn của Nam Cao. Đặc biệt là giá trị của câu đặc biệt trong phong cách nhà văn Nam Cao từ góc độ ngôn ngữ trong nền văn học viết bằng tiếng Việt.
Từ khóa :Ngôn ngữ, Truyện ngắn, Nam Cao
Số lần xem :179
Xem tài liệu

CÂU HỎI TU TỪ TRONG BÌNH LUẬN BÁO CHÍ (Khảo sát trên chuyên mục Bình luận – Phê phán của báo Nhân dân điện tử)
Tác giả :Bùi Thị Thủy, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Tìm hiểu câu hỏi tu từ trong bình luận báo chí để thấy được những con đường thể hiện thái độ, quan điểm khác nhau của các nhà bình luận báo chí. Qua quá trình nghiên cứu câu hỏi tu từ trong bình luận báo chí người viết hiểu thêm vai trò, giá trị của câu hỏi tu từ để có những tiền đề, những vốn kiến thức quý báu phục vụ tốt cho công việc nghiên cứu sau này.
Từ khóa :Ngôn ngữ, Tu Từ, Bình luận
Số lần xem :159
Xem tài liệu

ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ SẢN XUẤT TỪ THAN SINH HỌC VÀ BÙN THẢI BIOGAS TRANG TRẠI LỢN Ở THÀNH CÔNG - PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN
Tác giả :Dương Hoài Thu, ThS. Mai Thị Lan Anh ( hướng dẫn )
Năm XB :2015
Mô tả :Kết quả nghiên cứu là một phần của dự án khoa học và công nghệ “Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất than sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp, chất thải rắn hầm Biogas và ứng dụng cải tạo đất, năng suất cây trồng, tỉnh Thái Nguyên”. Nghiên cứu tập trung vào những đặc điểm của phân hữu cơ được sản xuất từ than sinh học, bùn thải biogas để đánh giá hiệu quả sử dụng với cây trồng và môi trường.
Từ khóa :Phân bón hữ cơ, Than sinh học , Bùn thải Biogas, Trang trại lợn
Số lần xem :236
Xem tài liệu

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẠI TỪ (THÁI NGUYÊN) LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO 2000-2010
Tác giả :Hoàng Thị Kiều, ThS. Ngô Ngọc Linh (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử xã hội loài người. Trong quá trình tồn tại và phát triển, tôn giáo luôn ảnh hưởng đến đời sống chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội và tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục tập quán của nhiều quốc gia dân tộc. Chính vì vậy, vấn đề tôn giáo và các chính sách đối với tôn giáo đã và đang là một trong những vấn đề phức tạp và là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới.
Từ khóa : ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẠI TỪ (THÁI NGUYÊN) LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO 2000-2010, ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẠI TỪ (THÁI NGUYÊN) LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO , THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO 2000-2010
Số lần xem :197
Xem tài liệu

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỒNG HỶ (THÁI NGUYÊN) LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 2005 - 2013
Tác giả :Đinh Thị Thảo, ThS. Đoàn Thị Yến (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Làm rõ quá trình và vai trò của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ trong quá trình lãnh đạo, thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2005 đến 2013
Từ khóa : ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỒNG HỶ (THÁI NGUYÊN) LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 2005 - 2013, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 2005 - 2013, ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỒNG HỶ (THÁI NGUYÊN)
Số lần xem :368
Xem tài liệu phần 1 | Xem tài liệu phần 2

ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 1997 - 2010
Tác giả :ThS. Nguyễn Minh Tuấn
Năm XB :2017
Mô tả :Làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đối với kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010; bước đầu rút ra một số kinh nghiệm lịch sử từ sự lãnh đạo của Đảng bộ
Từ khóa :Thái nguyên , Kinh tế nông nghiệp, Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa
Số lần xem :35
Xem tài liệu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 45 người
  • ( 0 thành viên)