Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tìm kiếm tài nguyên số

Nhan đề
Tác giả
Năm XB
Nhà XB
Từ khóa
Bộ sưu tập
 

Tìm thấy : 30 Tài liệu
1 2 3
Cơ sở sinh thái học
Tác giả :Dương Hữu Thời
Năm XB :2000
Mô tả :
Từ khóa :Giáo trình, Sinh thái học
Số lần xem :2538
Xem tài liệu phần 1 | Xem tài liệu phần 2 | Xem tài liệu phần 3

Đại số - Giáo trình đại học đại cương
Tác giả :Hoàng Xuân Sính
Năm XB :1996
Mô tả :
Từ khóa :Giáo trình, Đại số, Hoàng Xuân Sính
Số lần xem :1266
Xem tài liệu

Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập
Tác giả :Lê Tuấn Hoa
Năm XB :2006
Mô tả :Giới thiệu lí thuyết cơ bản và hơn 8000 bài tập về đại số tuyến tính có kèm theo lời giải, đáp số
Từ khóa :Đại số tuyến tính, Bài tập, Lê Tuấn Hoa
Số lần xem :12332
Xem tài liệu phần 1 | Xem tài liệu phần 2 | Xem tài liệu phần 3 | Xem tài liệu phần 4

Độc học môi trường và sức khoẻ con người
Tác giả :Trịnh Thị Thanh
Năm XB :2003
Mô tả :
Từ khóa :Môi trường, Sức khoẻ, Độc chất
Số lần xem :610
Xem tài liệu

Giáo trình Đại số tuyến tính
Tác giả :Ngô Việt Trung
Năm XB :2002
Mô tả :
Từ khóa :Đại số tuyến tính, Giáo trình, Toán cao cấp
Số lần xem :2300
Xem tài liệu phần 1 | Xem tài liệu phần 2

Giáo trình Địa chất cơ sở
Tác giả :Tống Duy Thanh
Năm XB :2004
Mô tả :
Từ khóa :Địa chất, Giáo trình
Số lần xem :3020
Xem tài liệu phần 1 | Xem tài liệu phần 2 | Xem tài liệu phần 3 | Xem tài liệu phần 4

Giáo trình Giải tích hàm
Tác giả :Đỗ Văn Lưu, Nguyễn Đức Lạng
Năm XB :2010
Mô tả :
Từ khóa :Giáo trình, Giải tích hàm
Số lần xem :727
Xem tài liệu

Giáo trình Hình học vi phân
Tác giả :Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh
Năm XB :2010
Mô tả :
Từ khóa :Hình học vi phân, Nông Quốc Chinh
Số lần xem :818
Xem tài liệu

1 2 3

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 49 người
  • ( 0 thành viên)