Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Phương Pháp Đọc Sách Hiệu Quả Dành Cho Mọi Người

slide4slide3slide2slide1

Thông tin chi tiết tài liệu in

495.1800711/GIA
Giáo trình chuẩn HSK 6
Khương Lệ Bình
Tp. Hồ Chí Minh:Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,2022
244 tr.:minh hoạ;29 cm
Gồm 05 bài học về các chủ đề: Những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống; không cam chịu tầm thường; xã hội nhiều màu sắc; đi khắp thế giới và quê hương xinh đẹp. Mỗi bài gồm các phần: Khởi động; từ vựng theo chủ đề; cấu trúc ngữ pháp và các chú thích liên quan; bài tập vận dụng, bổ trợ nâng cao và một số
Tiếng Trung Quốc,Sách luyện thi,Trung Quốc học,
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho mượn Giáo Trình GT.00016989 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016988 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016951 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016949 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016948 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016947 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016990 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016961 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016960 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016935 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016970 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016969 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016968 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016934 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016938 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016939 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016979 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016978 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016977 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016943 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016944 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016945 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016967 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016976 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016931 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016984 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016983 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016982 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016987 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016986 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016985 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016936 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016937 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016932 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016933 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016959 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016971 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016973 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016981 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016962 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016942 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016941 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016940 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016972 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016956 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016957 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016980 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016950 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016953 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016952 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016974 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016958 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016975 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016946 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016964 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016963 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016966 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016965 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016954 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn Giáo Trình GT.00016955 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn

Thống kê

697540
 • Số đầu sách: 6933
 • Số cuốn sách: 22872
 • Tài liệu số: 3989
 • Tổng lượt truy cập: 697540
 • Hôm nay: 988
 • Hôm qua: 686
 • Tuần này: 988
 • Tuần trước: 3578
 • Tháng này: 23336
 • Tháng trước: 30760
 • Đang online: 21