Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Phương Pháp Đọc Sách Hiệu Quả Dành Cho Mọi Người

slide4slide3slide2slide1

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Thư viện trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chép, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet...).
 

2. Nhiệm vụ:

a. Tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường.

b. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các Thư viện.

c. Tổ chức phụ vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

d. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác Thư viện.

đ. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

e. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng, bảo quản, kiếm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Thư viện, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

g. Thực hiện, báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

Các tin khác

Thống kê

697520
 • Số đầu sách: 6933
 • Số cuốn sách: 22872
 • Tài liệu số: 3989
 • Tổng lượt truy cập: 697520
 • Hôm nay: 968
 • Hôm qua: 686
 • Tuần này: 968
 • Tuần trước: 3578
 • Tháng này: 23316
 • Tháng trước: 30760
 • Đang online: 34