Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Phương Pháp Đọc Sách Hiệu Quả Dành Cho Mọi Người

slide4slide3slide2slide1

Cơ cấu tổ chức
Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ThS. Nguyễn Ðình Huy
² Ðiện thoại: CQ: 0280.3848.978 - DÐ: 0983.820.295
² Email: huynd@tnu.edu.vn
Họ và tên Chức vụ ÐT Co quan Di d?ng Email
Nguyễn Thúy Nga Chuyên viên 3648776   ngant@tnu.edu.vn
Phạm Mai Lan Chuyên viên 3648776 0918928228 mailan@tnu.edu.vn
Hà Thị Huyền Linh Chuyên viên 3648776 0986774100 linhhthlt@tnu.edu.vn

Thư viện trường là một bộ phận trực thuộc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện:

- Thư viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học về hoạt động của Thư viện và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
- Công tác bổ sung trao dồi: Xây dựng và bổ sung vốn tài liệu, thu nhận các tài liệu quy định tại điểm b khoản 2, Điều 3 Quy chế này.

- Công tác xử lý tài liệu: Thực hiện các chu trình, xử lý kỹ thuật vốn tài liệu xây dựng các cơ sở dữ liệu, tổ chức hệ thống tra cứu theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ về Thư viện.

- Các thông tin - thư mục: Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, thông tin chuyên đềm các loại thư mục, hướng dẫn tra cứu và tổ chức các hoạt động thông tin khác.

- Công tác phục vụ bạn đọc: Cung cấp các dịch vụ và đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong Thư viện hoặc ngoài Thư viện thông qua việc trao đổi giữa các Thư viện. Tổ chức hệ thống các phòng đọc, phòng mượn, phòng tra cứu.
- Công tác bảo quản tài liệu: Bảo quản vốn tài liệu Thư viện; tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác.

- Công tác ứng dụng tin học: Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện, quản trị mạng và các phần mềm tiện ích, tham gia vào quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác, hỗ trợ cho việc số hóa tài liệu và xuất bản tài liệu điện tử.

- Công tác hành chính - tổng hợp: Thực hiện các công tác hành chính; xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính - kế toán, thống kê, báo cáo, cung ứng trang thiết bị cho hoạt động Thư viện, tổ chức kiếm kê kho sách theo quy định.

- Công tác biên soạn, in ấn tài liệu, bài giảng, giáo trình: Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn và bộ phận chức năng khác của nhà trường tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành các tài liệu lưu hành nội bộ (niên giám, kỷ yếu, sổ tay...), các bài giảng, giáo trình phục vụ cho các hoạt động giảng dạy.

 

 

Các tin khác

Thống kê

697492
 • Số đầu sách: 6933
 • Số cuốn sách: 22872
 • Tài liệu số: 3989
 • Tổng lượt truy cập: 697492
 • Hôm nay: 940
 • Hôm qua: 686
 • Tuần này: 940
 • Tuần trước: 3578
 • Tháng này: 23288
 • Tháng trước: 30760
 • Đang online: 25